26.09.2012, 00:00

Plán zoštátnenia poisťovní je hotový

Ministerka zdravotníctva chce jednu zdravotnú poisťovňu do roku 2014.

Zuzana Zvolenská. Snímka: TASR/Pavel Neubauer
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer
Cenu súkromných zdravotných poisťovní nadiktuje štát aj nasilu. S takouto možnosťou počíta plán ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej na unitárny systém zdravotného poistenia, ktorý prezradila v rozhovore pre HN.

„V prípade, že dohoda na audite zo strany poisťovne nepríde, môžeme ju oceniť aj bez vykonania auditu v plnom rozsahu,“ povedala. Zvolenská pre HN uviedla podrobnosti o konkrétnom pláne na vytvorenie jednej zdravotnej poisťovne, ktorý predkladá ministrom do pripomienkového konania. Počíta s tromi možnosťami: prenájom poistného kmeňa, odpredajom, prípadne vyvlastnením Dôvery a Unionu. Prvé dve sa podľa Zvolenskej dajú stihnúť do januára 2014, v prípade vyvlastnenia by celý proces trval až do júla 2014.

Preferujú odpredaj
Vláda preferuje dohodu a odpredaj, ktorému by mal predchádzať audit. Ak súkromní vlastníci odmietnu pustiť do svojich spoločností audítorov, môže štát podľa advokáta Andreja Leontieva z TaylorWessing e/n/w/c konať aj sám. „Nie je vylúčené, aby štát určil hodnotu alebo kompenzáciu aj bez toho, aby vykonal hĺbkový audit,“ povedal. Podľa Leontieva existujú rôzne metódy ocenenia podniku a na použitie niektorých by mohli stačiť údaje, ktoré sú poisťovne povinné zverejňovať. Napríklad Dôvera ocenila svoj poistný kmeň vo výročnej správe na viac ako 450 miliónov eur.

„V každom prípade by však malo byť v záujme štátu, aby určenú hodnotu vedel obhájiť na prípadnom súde alebo pri medzinárodnej arbitráži,“ dodal Leontiev.

Poisťovne: audítorov vyženieme
Postoj súkromných poisťovní je jasný. Audítor vybraný vládou vo verejnom obstarávaní bude mať vstup do ich priestorov zakázaný. „Keďže a priori odmietame otázku dohody o predaji poisťovne, nevidíme dôvod na audit, ktorý neprinesie nové informácie,“ povedal hovorca Dôvery Branislav Cehlárik. Rovnaký postoj má aj Union zdravotná poisťovňa, ktorá plánuje i naďalej dlhodobo pôsobiť na slovenskom trhu. „Na tomto pláne nič nemení ani aktuálny zámer vlády. Preto absolútne neriešime otázku hodnoty Union zdravotnej poisťovne,“ dodala hovorkyňa Unionu Judita Smatanová.

Kto bude určovať cenu súkromných poisťovní, by malo byť známe až po verejnom obstarávaní. Ako však pripomenul Leontiev, už v súčasnosti je možné, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vykonal kontrolu v poisťovniach. „Zákonom vymedzený účel tejto kontroly by však podľa nášho názoru nepostačoval na stanovenie hodnoty poisťovne,“ povedal. Neochota súkromných poisťovní spolupracovať môže vláde skomplikovať nielen ich ocenenie, ale aj dátum založenia jednej štátnej zdravotnej poisťovne. Tá podľa vyjadrení premiéra Roberta Fica mala fungovať už od januára 2014. Z materiálu ministerstva zdravotníctva, ktoré včera večer predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, však vyplýva, že ak budú poisťovne vyvlastňovať, vznik unitárneho systému poistenia sa posunie. „Systém vyvlastnenia je dlhší a náročnejší proces,“ odôvodnila hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková. Variant vyvlastnenia by na druhej strane vláde vyriešil problém s ocenením. „Ak sa štát rozhodne poisťovne vyvlastniť, urobí tak pravdepodobne osobitným zákonom. Tým môže zároveň poisťovniam uložiť povinnosť, aby umožnili audit za účelom ocenenia hodnoty, respektíve stanovenia primeranej kompenzácie,“ odôvodnil Leontiev.

Zámer vytvoriť jednu štátnu zdravotnú poisťovňu schválila vláda koncom júna. Zároveň poverila ministerstvo zdravotníctva, aby do konca septembra rozpracovalo jednotlivé varianty, ako to docieliť. Do úvahy pripadá prenájom poistného kmeňa, odkúpenie, prípadne vyvlastnenie súkromných poisťovní. Ktorý by bol pre štát najlacnejší, si Zvolenská nateraz netrúfa povedať. „Až vláda rozhodne o tej najvýhodnejšej a najschodnejšej ceste,“ povedala.