13.02.2012, 15:52

Dlhodobú nezamestnanosť chcú strany riešiť úľavami pre zamestnávateľov

Slovenská republika eviduje dlhodobo najvyššiu nezamestnanosť v rámci Európskej únie (EÚ). Podľa Inštitútu zamestnanosti (IZ) ide približne o 250.000 až 300.000 osôb. "Je to zhruba každý ôsmy ekonomicky aktívny človek," povedal na dnešnej konferencii inštitútu v Bratislave Michal Páleník z IZ.

K problému dlhodobej nezamestnanosti sa vyjadrili aj zástupcovia niektorých politických strán, ktoré kandidujú v marcových parlamentných voľbách. Miloš Moravčík (KDH) navrhol riešiť tento problém okrem iného vyššou motiváciou zamestnávateľov k prijatiu dlhodobo nezamestnaného človeka. "Pre štát je výhodnejšie, ak odpustí odvody, ktoré sú veľkou bariérou zamestnávateľa pre prijatie zamestnanca, na určitý čas," povedal Moravčík. Toto obdobie by sa podľa neho malo určovať podľa výšky nezamestnanosti v jednotlivých okresoch na jeden až tri roky.

Podľa Mariána Klenka (ĽS-HZDS) je tiež dôležité zamestnávateľom dočasne odpúšťať odvody v prípade, ak vytvoria nové pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných. "Dlhodobo nezamestnanému občanovi treba poskytnúť prácu bez ohľadu na to, v akom regióne sa nachádza," myslí si Klenko. Priestor pre nové pracovné miesta vidí najmä v poľnohospodárstve. V školstve by pritom mali byť finančne zvýhodnené tie študijné odbory, ktoré poskytujú aj uplatnenie na trhu práce. V súčasnosti sú to podľa Klenka najmä technické smery.

Kým krátkodobá nezamestnanosť je prirodzenou súčasťou ekonomického života, jej dlhodobá forma znamená vážne problémy štrukturálneho aj spoločenského charakteru. Tvrdí to Ľuba Králová, predsedníčka strany Náš kraj. "Navrhujeme implementovať nový zákon o sceľovaní poľnohospodárskej pôdy, lúk a pasienkov," uviedla Králová. Jej strana chce túto pôdu ponúkať aj príslušníkom rómskeho etnika, pričom činnosť nového vlastníka by bola kontrolovaná.

Strana Smer-SD považuje za dôležité, aby sa problém nezamestnanosti neriešil len na úrovni rezortu práce, ale v rámci viacerých ministerstiev. "Budeme potrebovať zapojiť aj ďalšie. A takisto aj ďalšie politiky štátu podriadiť tomuto cieľu," upozornil Braňo Ondruš. Ako príklad uviedol bytovú politiku. Zlá situácia v tejto oblasti totiž podľa neho negatívne vplýva na mobilitu pracovnej sily a znevýhodňuje uchádzačov o zamestnanie.