10.07.2012, 00:00

Vatikán: Bezák porušil pápežské tajomstvo

Svätá stolica potvrdila, že na odvolaného biskupa sa sťažovali kňazi a veriaci.

Robert Bezak
Týždeň po odvolaní arcibiskupa Róberta Bezáka Vatikán prehovoril. Svätá stolica ho obvinila, že porušil pápežské tajomstvo. Prehrešiť sa mal tým, že v trnavskej katedrále prečítal výzvu Vatikánu, aby ponúkol demisiu a následné rozhodnutie o odvolaní. O mlčanlivosť Bezáka pritom apoštolský nuncius Mario Giordana žiadal priamo v týchto listoch. „Mám sa zdržať vypovedania pred masmédiami, ale vy nie ste masmédiá, vy ste moji veriaci,“ vysvetľoval biskup svoje počínanie v katedrále.

Vatikán včera tiež potvrdil, že na Bezákovo pôsobenie a pastoračnú situáciu v trnavskej arcidiecéze sa sťažovali kňazi a veriaci.

V januári 2012 sa preto pod vedením litoměřického biskupa Jana Baxanta uskutočnila kontrola, tzv. vizitácia.

Výsledky preverovania preskúmali vatikánske orgány. S najdôležitejšími závermi o jeho osobe a pastoračnej činnosti bol podľa nunciatúry Bezák oboznámený a do Vatikánu zaslal aj svoje stanovisko. „Samozrejme, tam prebiehal dialóg. Vedel, z čoho je obvinený,“ potvrdil aj hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik. Následne pápež Benedikt XVI. rozhodol, že biskupa požiada o demisiu.

Bezák hovoril s pápežom
Bezák tvrdil, že výsledky vizitácie nepozná, nevie o žiadnom svojom závažnom pochybení, a preto nemôže vyhovieť žiadosti o demisiu. Podľa Kováčika sa Bezák pred odvolaním rozhodnutia s pápežom stretol a mal možnosť absolvovať rozhovor aj s prefektom Kongregácie pre biskupov Marcom Ouelletom. Toto stretnutie sa neuskutočnilo. Konkrétne príčiny odvolania Svätá stolica stále nekonkretizovala, čo vyvoláva priestor na špekulácie. V tejto súvislosti rezonuje kritický postoj Bezáka k svojmu predchodcovi, Jánovi Sokolovi. Pre podozrenia z nehospodárneho nakladania nechal Bezák chod arcibiskupstva preveriť audítorkou. Tá tri dni po odvolaní Bezáka podala trestné oznámenie týkajúce sa obdobia, keď bol arcibiskupom Sokol. Obsah oznámenia zatiaľ nie je známy.

Baxant mlčí
Český vizitátor Baxant sa odvoláva na pápežské tajomstvo a záležitosť nekomentuje. Nechce ani povedať, či sa na začiatku vizitácie pýtal vtedajšieho spišského biskupa Františka Tondru, ako by Slováci zareagovali na Bezákovo odvolanie. „Apoštolská vizitácia, nech sa v mene Svätého Otca koná kdekoľvek, podlieha kánonickoprávnemu režimu. Z tohto dôvodu sa biskup Baxant nebude k ničomu vyjadrovať,“ napísala hovorkyňa litoměřickej diecézy Jana Michálková. Hovorca trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík potvrdil, že vizitácia vždy podlieha tajomstvu a aj ľudia, ktorí vypovedajú, prisahajú, že o obsahu svojich slov nebudú informovať.

Bezák od odvolania s médiami nekomunikuje, nariadil mu to Vatikán.