09.04.2010, 16:02

Bývanie na Luníku IX ohrozuje život. Na zmenu treba milióny eur

Bývanie na košickom rómskom sídlisku Lunik IX je podľa vedenia Bytového podniku mesta Košice (BPMK) ako správcu bytového fondu v dôsledku devastácie nájomníkmi, nelegálnych odberov vody a energií i neplatenia nájomného čoraz nebezpečnejšie. Pre životy neohrozujúci stav a zabezpečenie štandardného bývania je potrebné na sídlisku preinvestovať viac ako 22 miliónov eur, uviedol dnes na tlačovej konferencii konateľ BPMK Gabriel Hrabovský. Podrobné zhodnotenie stavu už odovzdali Magistrátu mesta Košice (MMK), ktorý by ako vlastník bytov mal rozhodnúť ako ďalej. Podľa Hrabovského problém už presiahol možnosti samosprávy a zrejme bude nevyhnutné zaangažovať do jeho riešenia štát i Európsku úniu.

Konateľ spresnil, že pre nelegálne odbery elektriny hrozí odpojenie celých bytových domov, poškodzovaním a neodbornými zásahmi obyvateľov je vysoké riziko výbuchu plynu a vzniku požiarov v niektorých panelákoch. Najviac sú zdevastované byty na Hrebendovej ulici. Kým bytový fond na sídlisku s 548 bytmi je dimenzovaný na približne 3700 nájomníkov, býva ich tam spolu s neprihlásenými a neprispôsobivými osobami viac ako dvojnásobok. Platných nájomných zmlúv na Luniku IX je len 92. Nehospodárne nakladanie s pitnou vodou napríklad spôsobilo, že kým v celom meste je priemerná spotreba 60 litrov na osobu za 24 hodín, na Luniku IX je to až 552 litrov na osobu za 24 hodín, pričom vodovodná sieť je neustále poškodzovaná. Na platby sa skladajú všetci platiči, vrátane dôchodcov v malometrážnych bytoch. Dlh nájomníkov rastie každý mesiac o 300.000 eur.

BPMK si už podľa Hrabovského musí brať na hradenie nákladov úvery a môže sa pri vyhrotenej situácii dostať aj do konkurzu. Podobná situácia už bola na Luniku IX v roku 2005, keď mesto urobilo za pohľadávkami hrubú čiaru. Stav sa za ďalších päť rokov nezmenil a dlhy a možné dôsledky devastácie podľa Hrabovského nebezpečne rastú.

Aj keď "čierny Peter" je teraz v rukách mesta, konateľ vidí riešenie hlavne v pracovných príležitostiach pre Rómov nevynímajúc ich väčšiu mobilitu na pracovnom trhu, aby si tak príjmami mohli zabezpečiť štandardné bývanie. Sociálne dávky na to nestačia a ako riešenie sa neukazuje ani inštitút osobitného príjemcu. Boli pokusy dať nájomníkom možnosť zarobiť si pri príležitostných prácach, ale podľa konateľa nebol záujem.

Stavanie nových bytov nízkeho štandardu považuje Hrabovský za nákladné riešenie. Tieto prostriedky by sa podľa neho lepšie využili pri sanácii súčasného bytového fondu a vybudovaní spoločných umyvární a sociálnych zariadení. Správca bytov chce v záujme zmeny k lepšiemu tiež predložiť návrh MMK a Miestnemu úradu Lunik IX na vysťahovanie neplatičov z desiatich bytov na Podjavorinskej ulici a nasťahovať tam vzorovo platiace rómske rodiny. Na pomoc Luniku IX zriadil BPMK účet v Dexia banke s číslom 0560053004/5600, na ktorý môžu prispievať darcovia, dodal Hrabovský.

"Samospráva mesta sa podrobne oboznámi s obsahom informácií, ktoré poskytol konateľ BPMK a po ich vyhodnotení sa vyjadrí, ako bude ďalej postupovať," uviedol k situácii na Luniku IX Jaroslav Kerner z komunikačného referátu MMK.