12.01.2011, 00:00

Vyberte deťom najlepšiu školu v meste

Patríte medzi rodičov, ktorí vyberajú školu pre budúceho prváka? V pondelok začnú základné školy zapisovať nových žiakov. Pripravili sme preto pre vás exkluzívny prehľad tých najlepších v krajských mestách - podľa hodnotenia HN.

Pozor! Ako každé hodnotenie, ani to naše nedokáže poskytnúť dokonalý obraz o kvalite školy. Ak sa nejaká škola neumiestnila na prvých miestach rebríčka HN, neznamená to nevyhnutne, že je nanič. Pri poslednom Testovaní deviatakov, testoch Komparo 2010 alebo rôznych školských olympiádach však dosiahli najlepšie výsledky tieto.

Kľúč k úspechu školy
Najvyšší počet 12 bodov v rebríčku HN získali tri školy - dve z Prešova a jedna z Bratislavy. "Výsledok je pre nás príjemný, dôležitejšie je však vidieť pokrok a úspech samotných detí,“ hovorí Rado Jančula, riaditeľ Cirkevnej školy Narnia v bratislavskej Petržalke. Dôvodom výnimočného skóre je podľa neho systematická práca učiteľov a ich podpora.

Pedagógovia získavajú od kolegov spätnú väzbu na svoje vyučovanie, škola organizuje vlastné vzdelávanie učiteľov a majú tiež možnosť individuálneho koučingu. Druhým kľúčom k úspechu je podľa Jančulu spolupráca s rodičmi. "Rodičia sú pre nás dôležití partneri, ktorí spoluvytvárajú život školy a ich spätná väzba posúva školu výrazne vpred. Rodičia spolu s nami motivujú svoje deti k výsledkom, ktoré dosahujú,“ vysvetľuje.

Služby pod jednou strechou
Riaditeľ prešovskej základnej školy na Šmeralovej ulici Ľubomír Bodnár vidí recept na skvelé výsledky v rešpektovaní talentu detí. "Pre nadaných v prírodovedných predmetoch vytvárame od 5. ročníka matematické triedy, pre športovo nadaných zase atletické triedy.“ Úroveň školy dvíhajú aj intelektovo mimoriadne nadané deti, ktoré chodia do spoločnej triedy už od prvého ročníka. Vedenie sa tiež snaží ponúknuť množstvo krúžkov po vyučovaní.

"V dnešnom uponáhľanom čase je toto aj určujúcim faktorom, podľa ktorého rodičia vyberajú - mať balík služieb v jednej budove, aby bolo postarané o dieťa od rána do odchodu rodičov z práce,“ dodáva Bodnár.

Praktické rady rodičom
Zápis sa týka detí, ktoré tento rok dosiahnu šesť rokov. Presné miesto a čas zápisu zistíte na webovej stránke alebo výveske vybranej školy. "Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva školstva. Ak sa rodič rozhodne pre inú školu ako v mieste bydliska, mal by to oznámiť riaditeľovi "spádovej“ školy.

Na žiadosť rodiča môže riaditeľ školy nástup do školy odložiť o rok - ak dieťa ešte nie je dostatočne vyspelé. Budúci prvák by mal najmä rozoznávať farby a tvary, zvládnuť rátanie na prstoch a používať základnú slovnú zásobu. Mal by tiež vedieť správne uchopiť ceruzku, orientovať sa v čase a priestore a odlíšiť zábavu od povinnosti. Vlani túto možnosť využili rodičia zhruba päťtisíc detí. V prípade odkladu bude dieťa ďalej navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.

 
„Tu nájdete kompletný rebríček najlepších základných škôl podľa hodnotenia HN:“