05.12.2001, 00:00

Aké bolo Slovensko v roku 2001?

Už šesť rokov vychádza na Slovensku analytický projekt Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorý zverejňuje Inštitút pre verejné otázky (IVO). V tomto roku vychádza aj s projektom Slovensko 001 -- obrazová správa o stave krajiny, ktorá vznikla z dokumentačných fotografií Martina Kollára. V 35 kapitolách správa sleduje zmeny v domácej a zahraničnej politike, ekonomike a spoločnosti, ktoré uzatvára kalendár udalostí roka 2001.
Podľa autorov projektu Slovensko 2001 boli pre tento rok charakteristické dva trendy: pokračovanie demokratizácie spoločnosti spolu so znížením akcieschopnosti proreformných síl vo vládnej koalícii. Opozícii sa nepodarilo zvrátiť smerovanie krajiny nastúpené po voľbách v roku 1998, avšak "vďaka účelovému spojenectvu, ktoré časť koalície uzavrela s opozičnými stranami, sa opozícii podarilo skorigovať vývoj v krajine pre ňu prijateľnejším smerom". Na knihe pracovalo 58 autorov, má viac ako 1 400 rukopisných strán a obsahuje takmer 300 tabuliek a grafov. K dispozícii bude okrem slovenčiny aj v anglickom jazyku. Práve vďaka veľkému objemu dát by sa podľa našich informácií už budúcoročné Slovensko 2002 malo objaviť aj na CD-ROM nosičoch.