Životopis uchádzača

Michal z Partizánskeho (25 rokov)

Osobnostný profil
-- Michal sa zaujíma o kapitálové trhy a rád by pracoval na súvisiacej pozícii, nie však na obchodnej alebo retailovej pozícii
-- ekonómom chcel byť už ako tínedžer

Vzdelanie
-- Michal vyštudoval Goetheho univerzitu v nemeckom Frankfurte
-- špecializoval sa na štúdium finančnej a menovej ekonómie
-- hovorí plynule po nemecky a po anglicky

Pracovné skúsenosti
-- dva roky popri škole pracoval pre spoločnosť, ktorá sa venuje prekladateľstvu a jazykovým službám
-- venoval sa evidencii a spracovaniu faktúr a e-mailovej korešpondencii
-- pol roka pracoval pre univerzitu ako asistent pedagóga, pripravoval podklady, podieľal sa na výskume

Ďalšie
-- okrem kancelárskeho softvéru ovláda programy Matlab, C++ a Stata
-- na univerzite absolvoval kurz na kvalifikovaného tímlídra

Profil odvetvia

Odvetvie a pozícia: pracovník treasury (trader)
Typické činnosti: obchodovanie na devízových, peňažných a kapitálových trhoch
Štandardné nároky: vysokoškolské ekonomické vzdelanie so zameraním na financie, anglický jazyk
Priemerný hrubý plat: 1 456 eur za mesiac
Počet voľných pozícií*: 3/3

Odvetvie a pozícia: risk manažér
Typické činnosti: vyhodnocovanie rizikových pozícií, preceňovanie finančných derivátov a komoditných transakcií
Štandardné nároky: vysokoškolské vzdelanie -- ekonomické, anglický jazyk
Priemerný hrubý plat: 1 465 eur za mesiac
Počet voľných pozícií*: 3/5

*podľa portálu profesia.sk za ostatných 24 hodín/týždeň
Zdroj: profesia.sk, platy.sk

Porota HN: hodnotí Michaela, ktorý chcel prácu portfólio manažéra

Mario Fondati, partner Amrop Slovakia
Životopis:
Ak ste získali jazykové certifikáty, uveďte ich aj do životopisu. Iné pripomienky nemám.

Vystúpenie:
Pôsobili ste zo začiatku veľmi nervózne, pritom na základe neskoršej debaty o finančných produktoch by som vás vnímal skoro ako flegmatika. Boli ste skvele pripravený, priniesli ste si so sebou aj materiály, ktoré by nám v prípade potreby doplnili informácie o vašej osobe, čo svedčí o systematickom prístupe na pohovor.

Verdikt:
Ste ambiciózny človek a máte jasnú predstavu o svojej kariére, čo pri čerstvých absolventoch nebýva pravidlom. Spomenuli ste, že nie ste typ "presviedčača", ale odporúčam vám, aby ste si oblasť priameho predaja aj vyskúšali a potom vyhodnotili. Súhlasím, že 1 000 eur je ako váš nástupný plat primeraná požiadavka.

Matej Letko, divízia firemného a investičného bankovníctva, UniCredit Bank
Životopis:
Profil štúdia zodpovedá tomu, čo chcete robiť. Dúfal som však, že ste si už investovanie aspoň teoreticky vyskúšali.

Vystúpenie:
Nemusíte sa báť ani priamej interakcie s klientmi a obchodnými partnermi, základy prezentácie máte dobré a pri finančných produktoch je aj vystupovanie veľmi dôležité.

Verdikt:
Vycítil som u vás túžbu po samostatnosti, upozorňujem však, že v praxi trvá dlhé roky, kým portfólio manažér takúto samostatnosť dosiahne. Na Slovensku veľa manažérov pracuje pre inštitúcie, ktoré sú dcérami nadnárodných korporácií a riadia sa pokynmi z Frankfurtu či Bernu. Poobzerajte sa preto aj po možnostiach v zahraničí, na juniorskej pozícii môžete dosiahnuť istú mieru samostatnosti napríklad v Londýne. V anglo-amerických krajinách je zmýšľanie menej konzervatívne, prevažuje snaha dosiahnuť zisk. Plat 1 000 eur je trošku podhodnotený, môžete si pýtať o 10 -- 20 percent viac. Zhruba o rok, ak sa osvedčíte, môžete očakávať podstatné zvýšenie platu.

Richard Stajanča, vedúci oddelenia privátnych klientov, Tatra banka
Životopis:
Forma aj obsah životopisu sú v poriadku.

Vystúpenie:
Vystúpenie bolo dobré. Imponovala mi vaša cieľavedomosť a odvaha ísť študovať do zahraničia. Bol som však negatívne prekvapený, že napriek ambícii spravovať cudzie peniaze ste si ešte ani v teoretickej rovine neskúsili investovanie prostredníctvom investičných trenažérov. Aj keď ani to nie je to pravé orechové, pretože pri skúšobnom "investovaní" chýbajú emócie, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v kritických situáciách. Práve v kritických chvíľach sa klient ukáže, aký skutočne je, a ako reaguje. Aj preto sa my, na Private bankingu Tatra banky, snažíme kolegov asset manažérov dostať na stretnutia s klientom.

Verdikt:
Bolo by dobré, keby ste si na začiatok našli miesto na nižšej pozícii. Na Slovensku sú len jedna -- dve spoločnosti, ktoré zasahujú do správy fondov, uplatnenie v tejto oblasti nájdete skôr v iných krajinách. Očakávaný plat je vzhľadom na vzdelanie a skúsenosti na začiatok adekvátny, postupne môžete očakávať podstatnú úpravu smerom hore.

Miroslava Litváková, personálna manažérka Natek Slovakia
Životopis:
Máte skromný životopis v porovnaní s tým, čo máte za sebou. Pokojne rozpíšte skúsenosti a štúdium, ktorým sa ostatní možno nemôžu pochváliť. Inak bez výhrad.

Vystúpenie:
Boli ste veľmi nervózny, ale možno to súvisí so serióznosťou, ktorá patrí k bankovému sektoru. Očný kontakt bol dobrý. Vyvarovala by som sa poúčania, chcete byť predsa sympatický a získať prácu. Dlho ste sa otvárali, pritom máte o čom hovoriť, napríklad o zahraničnej univerzite by ste mali povedať viac. Príbeh ako sa mladý muž z Partizánskeho dostal do Frankfurtu zaujme, tiež práca asistenta pre nemeckého vedca. Ako sme sa presvedčili, korektne ste uviedli plynulú znalosť cudzích jazykov, čo býva na pohovoroch častým problémom.

Verdikt:
Viete, čo chcete robiť a zrejme máte už vytypované aj konkrétne firmy, v ktorých by ste sa chceli zamestnať. To je veľké plus. Očakávaný plat 1 000 eur je podľa mňa primeraný, nebála by som sa pýtať aj viac. Máte zahraničnú školu, plynulú znalosť dvoch cudzích jazykoch, vystupovanie -- na trhu absolventov ste ten, čo si môže vyberať.


Chýba vám ekonóm či bezpečnostný technik? Skúste to s HN

Jana zo Štrby
Jana vyštudovala environmentálne a bezpečnostné inžinierstvo na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Absolvovala základný kurz bezpečnostného technika a kurz Správna výrobná prax a systém HACCP na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov. Pracovala ako laborantka v mäsokombináte, kde mala na starosti napríklad fyzikálno-chemické analýzy mäsových výrobkov či kontrolu teplôt mäsových výrobkov a surovín. Ovláda nemčinu na mierne pokročilej úrovni a kancelársky softvér.

Tomáš z Banskej Bystrice
Absolvent banskobystrickej Univerzity Mateja Bela vyštudoval na Ekonomickej fakulte financie, bankovníctvo a investovanie. Hoci školu skončil v lete tohto roku, má bohaté pracovné skúsenosti. Brigádoval už počas strednej školy, popri univerzitnom štúdiu pracoval ako asistent riaditeľa finančnej a developerskej spoločnosti, v banke, v call centre, pre telefónneho operátora. Má skúsenosti s obchodnou korešpondenciou so zahraničím, účtovníctvom či úverovým procesom v banke. Pripravoval internetovú reklamnú kampaň, podieľal sa na viacerých projektoch. Ostatné dva roky sa špecializuje na analýzu akciových a komoditných trhov. Je držiteľom viacerých certifikátov z oblasti obchodu, hovorí po anglicky, učí sa po francúzsky.

Lucia z Vrútok
Lucia získala titul Mgr. na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia praxovala na Okresnom súde vo Zvolene, stážovala v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Riadila menší pracovný tím zodpovedný za internetový prieskum, pracovala aj ako event koordinátorka, organizovala podujatia a pripravovala grafické podklady. V súčasnosti sa venuje príprave na rigorózne skúšky a získanie titulu JUDr. a pracuje pre predajcu automobilov. Má na starosti administratívny chod prevádzky, prípravu a kontrolu dodržiavania marketingového plánu, plánovanie firemných eventov, aktualizáciu webovej stránky či tvorbu PR článkov. Hovorí po anglicky, ovláda kancelársky a grafický softvér.

Anton z Banskej Bystrice
Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline vyštudoval v odbore inžinier prevádzky telekomunikácií. Pracoval ako revízny technik elektrických zariadení a rozvádzačov, koordinátor montážnych skupín a programátor CNC rezacieho stroja pre strojárske spoločnosti a správca počítačovej siete pre telefónneho operátora. Päť rokov pôsobil ako obchodný riaditeľ stavebnej firmy, kde zodpovedal za zákazky a organizáciu elektroprác. V súčasnosti pôsobí ako firemný poistný poradca. Hovorí po anglicky a rusky, ovláda podvojné účtovníctvo či kancelársky softvér.