25.12.2010, 15:51

Dobrovoľníci neoddychujú ani počas Vianoc

Varenie a vydávanie vianočných kapustníc a teplých polievok, vianočné besiedky, návšteva chorých a seniorov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, vianočné aktivity s mladými ľuďmi, koledovanie, "obálkovanie" a zasielanie vianočných pozdravov. Aj takéto podoby majú dobrovoľnícke Vianoce na Slovensku.

"Napríklad v dobrovoľníckej skupine Vŕba, ktorá pôsobí na onkologickom ústave v Bratislave, sa na oddelení robí vianočné koledovanie pre pacientov. Pacienti spievajú spolu s dobrovoľníkmi, rozdávajú sa darčeky. Pre všetkých ide o silný emotívny zážitok," uviedla pre TASR Alžbeta Mračková z občianskeho združenia C.A.R.D.O, ktoré sa venuje rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku.

Dobrovoľník je človek, ktorý bez nároku na odmenu venuje svoj čas, zručnosti a schopnosti v prospech iných. Podľa Mračkovej je preňho odmenou neopakovateľný pocit, ktorý v duši človeka každý dobrý skutok zanecháva. Okrem tohto pocitu sú "ziskami" dobrovoľníckej práce aj spoznávanie nových ľudí, získavanie nových zručností, skúsenosti, uznanie, rozvíjanie sebadôvery a schopností.

Dobrovoľnícka práca je podľa Mračkovej prospešná pre viacero strán. Pre človeka, ktorý dobrovoľnícku pomoc prijíma, ako aj pre dobrovoľníka, ktorý nezištne pomáha. Je však prínosom aj pre komunitu a celú spoločnosť.

Dobrovoľníctvo dokáže podľa nej v našej spoločnosti pomôcť vyriešiť viaceré problémy, nielen problémy chorých, sociálne odkázaných, ľudí žijúcich na okraji spoločnosti doma, ale aj v rozvojových krajinách. Ale aj ľudí, ktorí o pomoc priamo nežiadajú. Dôležitá je aj práca s deťmi, mládežníkmi, dobrovoľnícka pomoc pri úpravách okolia, záchrane pamiatok.

Spektrum zamerania dobrovoľníckej činnosti je široké -- od práce s mládežou, cez environmentálne aktivity, sociálne a zdravotnícke služby, až po zahraničné dobrovoľnícke misie.

"Aj keď sa hodnota dobrovoľníckej práce nedá oceniť, podľa európskych štatistikov predstavuje dobrovoľníctvo približne 8-percentný prínos k priemernému hrubému domácemu produktu krajiny," podotkla Mračková. Pre slovenských dobrovoľníkov je podľa jej slov najkrajším vianočným darčekom Európsky rok dobrovoľníctva, ktorý vyhlásila Európska komisia na rok 2011. Zúčastnia sa na ňom nielen mimovládne a neziskové organizácie, ale priamu participáciu prevzal aj štát.

V tomto roku majú za cieľ slovenskí dobrovoľníci zorganizovať reprezentatívny výskum o stave dobrovoľníctva na Slovensku, pripraviť kampaň na propagáciu dobrovoľníctva a skvalitniť existujúce dobrovoľníctvo. Privítajú aj dlho očakávaný zákon o dobrovoľníctve.

Silu do ďalších aktivít, ale aj uznanie a podporu želajú všetkým slovenským dobrovoľníkom tí z nich, ktorí tento rok získali ocenenie Srdce na dlani. "Chcem im zapriať veľa síl, chuti a zdravia a celej našej spoločnosti, aby sa k tejto krásnej činnosti pridávali ďalší a ďalší ľudia," zaželala Božena Čičelová, ktorá získala ocenenie Dobrovoľník v sociálnych a zdravotníckych službách za dlhoročné sprevádzanie seniorov v geriatrickom centre Betánia.

"Dobrovoľníctvo potrebuje veľa trpezlivosti a veľa času a pevných nervov. Ak by sa toto všetko dalo zbaliť do jedného vianočného darčeka, tak by som kúsok tejto zmesi poslala v krásne previazanej škatuľke všetkým slovenským dobrovoľníkom. Dobrovoľníctvo je však taká krásna činnosť, že je pre nás všetkých darom samé o sebe," skonštatovala Veronika Gregušková, čerstvá držiteľka ocenenia Bratislavská dobrovoľníčka roka 2010 v kategórii dobrovoľník v oblasti vzdelávania, ktoré získala za prácu v organizácii UNICEF.

K vianočným prianiam sa pridala aj Mračková: "Dopriala by som všetkým slovenským dobrovoľníkom dobrý pocit z toho čo robia a dobrú spätnú väzbu nielen od prijímateľov pomoci, ale aj od celej spoločnosti. Aby bola ich práca dostatočne ocenená a uznaná."

Nositeľka ocenenia Srdce na dlani z lesoochranárskeho združenia Vlk, dobrovoľníčka pre životné prostredie Eva Šipocziová skonštatovala, že človek vo svojom živote robí zväčša veci, ktoré je nútený robiť. A práve dobrovoľníctvo nám dáva slobodu robiť čo chceme a čo nás baví. "V samotnom slove dobrovoľníctvo je zašifrovaný kúsok slobody a dobrovoľnosti. Ľudia sa môžu zamyslieť, či im práve niečo také v živote nechýba," dodala.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.