05.05.2010, 17:30

Dôchodkový systém by nasledujúce roky nemal mať finančné problémy

Priebežne financovaný dôchodkový systém by nemal mať podľa rezortu práce do roku 2015 výraznejšie finančné problémy. "Ešte pozitívnejšia by bola situácia bez vplyvu druhého kapitalizačného piliera, nakoľko transfer zo štátnych finančných aktív a štátneho rozpočtu úplne nepokrýva odtečené poistné do druhého piliera," vysvetľuje ministerstvo v reakcii na dnes zverejnenú analýzu Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Inštitút tvrdí, že budúca vláda by mala pre udržateľnosť dôchodkového systému spomaliť valorizáciu dôchodkov na úroveň inflácie a postupne zvýšiť dôchodkový vek na 65 rokov. "Tieto zmeny sú potrebné, ak má byť systém udržateľný aspoň do roku 2040," upozorňuje. Alternatívou úprav dôchodkového systému je podľa inštitútu dotovanie dôchodkov zo štátneho rozpočtu, čo je však podmienené radikálnou konsolidáciou verejných výdavkov.

Každoročný rast dôchodkov, ktorý by mal byť zabezpečovaný iba valorizáciou o infláciu, by však podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR priniesol ich nižšie percentuálne zhodnotenie. "Predmetný stav by mal za následok pokles pomeru priemerného vyplácaného starobného dôchodku k priemernej mzde v slovenskom hospodárstve," podotýka rezort.

Ak by však budúci vládny kabinet podľa inštitútu odmietol konsolidáciu verejných financií a zároveň by nepristúpil k žiadnym zmenám v dôchodkovom systéme, Slovensko by sa v roku 2014 dostalo na pokraj bankrotu. "Oficiálny verejný dlh by totiž v tom roku prekročil 60 % hrubého domáceho produktu (HDP)," zdôrazňuje svoje zistenia INEKO.

"Plne si uvedomujeme dôležitosť cieľa finančnej udržateľnosti dôchodkového systému, je však nevhodné prijímať "bezhlavo" opatrenia bez získania celospoločenského konsenzu, ktoré za každú cenu zlepšujú bilanciu systému," pripomína rezort práce. Reaguje tak na kroky, ktoré by riešili primeranosť dôchodkových dávok.