Je zavedenie povinnej angličtiny dobrým krokom?

Darina DeJaegher, doktorandka Univerzity Komenského, odborníčka na jazykové vzdelávanie
Zavedenie povinnej angličtiny môže byť prospešné, ak mu bude predchádzať riešenie problematiky nekvalifikovanosti angličtinárov a zníži sa odchod absolventov vysokých škôl v odbore anglického jazyka mimo sektora školstva. Ak sa novej vláde podarí zvýšiť priemerný plat učiteľov, mohla by uspieť aj pri zvýšení kvalifikovanosti učiteľov cudzích jazykov, čo je základným predpokladom pre dosiahnutie kvality v jazykovom vzdelávaní žiakov. Potrebné je tiež vytvoriť voľnejší učebnicový trh. Celoplošné zavedenie anglického jazyka ako druhého cudzieho jazyka je aj odporúčaním Európskej komisie.

Zuzana Humajová-Zimenová, školská analytička Konzervatívneho inštitútu
Toto je jedna z možností, ktorá má dobré výsledky v severských krajinách. Ak sa štát rozhodne finančne podporovať cudzie jazyky a určiť ich ako povinný základ, tak je lepšie určiť ako povinný jeden jazyk a ostatné nechať rozhodnutí žiaka alebo rodiča. Je to úspornejšie a efektívnejšie ako koncept starej vlády, ktorá chcela rozvíjať súbežne šesť jazykov aj s národnými učebnicami. Domnievam sa však, že hoci je výučba cudzích jazykov celospoločenský trend, môžu si to určovať samotné školy a rodičia, nemusí to diktovať štát.

Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
Je to dobrá myšlienka, samozrejme, že to nepôjde zo dňa na deň, ale keď chceme byť zapojení do Európskej únie, ak chceme žiť v Európe, tak inej cesty niet. Zásadný problém vidím v tom, že v regionálnom školstve potrebujeme mať učiteľov, ktorí budú schopní kvalitne učiť v anglickom jazyku a na to treba určitý čas. Ale maximálne podporujem túto myšlienku.

Miron Zelina, pedagogický expert
Som proti, je to nedemokratické, berie to práva rodičom a dieťaťu a protirečí slobodnému výberu vzdelávacej cesty. Ak chce rodič voliť iný jazyk ako anglický, mal by mať tú možnosť. V súčasnosti je cudzí jazyk povinný od tretieho ročníka. Uvažovali sme aj o zavedení od prvého ročníka, ale vzhľadom na skladbu žiakov sme to napokon zamietli. Mám na mysli rómske deti, deti z južného Slovenska, ktorých materinským jazykom je maďarčina. Najprv musia zvládnuť materinský a štátny jazyk a potom od tretieho ročníka môžu pribrať cudzí jazyk, inak by to bola pre ne obrovská záťaž.