11.02.2004, 00:00

Vojenská akadémia opäť prijíma študentov

Vojenská akadémia (VA) v Liptovskom Mikuláši v školskom roku 2004/2005 opäť po dvoch rokoch otvorí vojenské vysokoškolské štúdium, a to v novej štruktúre, ovplyvnenej reformou vojenského školstva. VA je štátnou školou a ako jediná na Slovensku bude pripravovať vojenských profesionálov pre Ozbrojené sily SR. Otvoria sa dva odbory -- elektronické systémy a dopravné stroje a zariadenia. Štúdium trvá 4 roky a absolventi dostanú okrem titulu bakalára aj hodnosť poručíka. Po skončení štúdia absolventov čaká aj päťmesačný špecializačný kurz (pilotov až 18-mesačný). Až potom nastúpia k jednotkám OS SR. Štúdium je bezplatné a absolvent bude slúžiť v OS SR minimálne 8 rokov. Študent, ktorý štúdium neskončí, bude musieť uhradiť náklady na jeho pobyt vo VA. Tá už nebude otvárať civilné študijné odbory.