28.08.2010, 09:20

Zruší Uhliarik povinné očkovanie? Zatiaľ nie je jasné

Prehodnocovanie rozsahu povinného a odporúčaného očkovania detí je podľa ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika (KDH) otázka na odborníkov.

Ako poznamenal pre TASR, prehodnotiť neznamená vždy zúžiť a zhoršiť. "Boli napríklad určité ohlasy aj medzi laickou verejnosťou, aby sa zaviedlo nepovinné očkovanie na hepatitídu B u malých detí. To sú relatívne nebezpečné úvahy," konštatoval s tým, že na to mohli doplatiť deti, ktoré vakcináciu podstúpili. Štát preto musí byť regulátorom, zdôraznil.

Za otázne minister považuje zaradenie niektorých moderných očkovaní medzi povinné, ako napríklad vakcinácia proti kliešťovej encefalitíde. Tá je povinná v susednom Rakúsku, ktoré tak reagovalo na vysoký počet prípadov a hradia ju zdravotné poisťovne. "Jednoducho tlak rakúskych regiónov si postupom času vyžadoval povinné očkovanie," zhrnul s dôvetkom, že možno aj na Slovensku bude časom takýto krok potrebný.

Povinné očkovanie detí sa na Slovensku vykonáva od 50. rokov minulého storočia. Patrí sem vakcinácia proti ochoreniam, akými sú napríklad tuberkulóza, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna či osýpky, mumps a rubeola. Od začiatku roka 2009 je povinné aj očkovanie detí proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

V prvých dňoch života je dieťa očkované proti tuberkulóze. V priebehu prvého roku života následne proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovej hepatitíde B, hemofilovým invazívnym infekciám, detskej obrne a pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Podľa súčasne platného očkovacieho kalendára je dieťa v 15. až 18. mesiaci života očkované aj proti mumpsu, rubeole a osýpkam. Lekára za účelom preočkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne však v tomto roku navštívia aj šesťročné deti a jedenásťročné pre preočkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Proti záškrtu, tetanu a detskej obrne sú preočkovávané deti v 13. roku života. Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov.

Tieto očkovania sú zo zákona povinné. Lekár by mal rodiča na očkovanie dieťaťa písomne pozvať, a to podľa dovŕšeného veku dieťaťa. Výnimku v povinnom očkovaní tvoria deti, ktoré majú kontraindikácie očkovania, teda je u nich známa precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku vakcíny.