03.03.2010, 14:27

Rozvedení otcovia žiadajú poslancov, aby podporili novelu zákona o rodine

Skupinka rozvedených otcov prišla dnes na Dubčekovo námestie k budove Národnej rady SR podporiť návrh novely zákona o rodine, ktorý zavádza inštitút striedavej starostlivosti o dieťa.

"Bojujeme za základné ľudské práva rozvedených otcov a práva našich detí na spoločný život formou striedavej starostlivosti," vyhlásil jeden z demonštrantov lekár Peter Varga, ktorý má viac ako tri roky zakázaný styk so svojím jediným synom. Tvrdí, že o stretávanie s ním prišiel preto, lebo jeho exmanželka smrteľne vystrašila syna, že ho chce otec uniesť do zahraničia. Podľa Vargu sa syn otca a jeho údajného úmyslu bojí doteraz.

Varga v súvislosti s demonštráciou dodal, že otcovia nežiadajú vedúcu úlohu otca, ale iba ich 50-percentné právo na svoje deti. Zároveň upozornil, že pokiaľ ide o striedavú starostlivosť, Slovensko je na poslednom mieste v Európskej únii, čo sa týka jej realizácie. "V zahraničí to funguje už roky," zdôraznil.

"Napísali sme poslancom list, v ktorom upriamujeme ich pozornosť na to, že je to neudržateľná situácia, tak nech sa tým vážne zaoberajú a prosíme ich, aby návrh posunuli do druhého čítania," doplnil Varga s tým, že s problémom sa už obrátil aj na ombudsmana, na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a tiež na Amnesty International.

Avizoval, že otcovia sú rozhodnutí ísť aj do Bruselu upozorniť Európsky parlament na to, "že na Slovensku je Lisabonská zmluva viac-menej zdrap papiera, pretože v nej sa hovorí, že musí byť zaistená rovnosť aj podľa pohlavia v každej oblasti spoločnosti". Varga však tvrdí, že napriek tomu sa na Slovensku nič nedeje.

Novelu zákona o rodine predložili na aktuálnu schôdzu parlamentu nezávislí poslanci Martin Kuruc a Juraj Liška. Do praxe slovenských súdov a porozvodovej starostlivosti chcú zaviesť systém striedavej starostlivosti o deti po rozvode rodičov.

"Striedavá starostlivosť zabezpečuje dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, redukuje porozvodovú traumatizáciu detí, prispieva k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí," zdôvodňujú s tým, že striedavá starostlivosť sa na základe skúseností viacerých krajín, ako USA, SRN, Nórsko a Česká republika, ukazuje "ako najlepšia najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti".

Podľa nezávislých poslancov striedavá starostlivosť znamená, že dieťa sa zverí do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne stanovené časové obdobie opakovane. Súd zároveň vymedzí práva a povinnosti rodičov uplatňované počas týchto časových období.

Navrhovaná zmena zákona má podľa predkladateľov poskytnúť súdom možnosť využiť striedavú starostlivosť a tým tlmiť rozvodové a porozvodové súboje o deti medzi rodičmi.