27.11.2009, 00:00

Nová trať zmení tvár mesta

V rámci modernizácie železnice ustúpi prekládke trate, aby sa vyrovnal prílišný oblúk železnice. Novú plaváreň za 5,1 milióna eur mesto vybuduje neďaleko rekreačnej časti Ostrov snímka: sita

Viacero pozemkov v celkovej hodnote 1,61 milióna eur odkúpia od mesta Trenčín Železnice Slovenskej republiky. Na nich vyrastie nová modernizovaná trať, po ktorej dokážu vlaky prejsť rýchlosťou do 160 kilometrov za hodinu. V Trenčíne si to vyžiada prekládku trate, zbúranie letnej plavárne či vyše dvoch desiatok domov.
[[{"type":"hn-image","fid":"86195","colorbox":"600x400"}]]

Aby železnice stihli pripraviť načas územie pre stavbu, uzavreli s mestom ešte v roku 2004 zmluvu o spolupráci. Ukázalo sa však, že zmluva je už štyri roky neplatná. Jana Marková z kancelárie trenčianskeho primátora hovorí, že zmluva mala hlavne pomôcť prepracovať sa zložitým prípravným procesom cez územné rozhodnutie až k stavebným povoleniam, čo sa už z väčšej miery podarilo. Obe strany ju podľa jej slov napriek neplatnosti totiž plnia.

O prevode pozemkov za cenu podľa znaleckého posudku rozhodli začiatkom tohto mesiaca mestskí poslanci. Železnice v minulosti kúpili aj letnú plaváreň za 4,38 milióna eur. Mesto tiež na základe dohody vykúpilo a následne železniciam predalo domy, ktoré musia trati ustúpiť.

"Ak je to pravda, všetky majetkové prevody v tejto súvislosti môžu byť spochybniteľné,“ povedal navrhovateľ prevodu, predseda finančnej a majetkovej komisie Ľubomír Sámel. Jeho slová zazneli na pôde zastupiteľstva po tom, ako sa opoziční poslanci ohradili voči tomu, že zmluva je neplatná. Obsahuje totiž bod, podľa ktorého stráca platnosť, ak ŽSR v roku 2005 nedostanú dotáciu na trenčiansky úsek. To sa nestalo. Podľa nezávislého poslanca Roberta Lifku tak celý proces modernizácie trate stojí na vode.

Základné údaje

Trenčiansky kraj je výrazne členitou, prevažne hornatou severozápadnou časťou Slovenska. Rozprestiera sa v údolí dvoch riek – stredného toku Váhu a horného toku Nitry. Je dôležitou priemyselnou oblasťou krajiny.
Susedí na západe so Zlínskym krajom (Česká republika), na severovýchode so Žilinským, na východe s Banskobystrickým samosprávnym krajom a na juhu s Trnavským a Nitrianskym samosprávnym krajom

Rozloha:
4 502 km2
Počet obyvateľov: 599 847, z toho 306 670 žien
Hustota obyvateľstva: 133,2 obyvateľa na km2
Počet miest: 18
Počet obcí: 276
Sídlo kraja: Trenčín
Počet okresov a ich sídla: 9 (Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín)

Najdôležitejšie dopravné trasy
Cestné: frekventovaná autostráda z juhu na sever a tranzitné cesty do Českej republiky a na stredné Slovensko, kvalitné regionálne i miestne úseky
Železničné: najfrekventovanejšia trať z juhu na sever s pokračovaním (mimo teritória kraja) na východné Slovensko, do Poľskej a Českej republiky, niekoľko ďalších regionálnych a lokálnych tratí
Letiská: Prievidza (medzinárodné pre nepravidelné lety aerotaxíkov, športových a malých dopravných lietadiel, záchranná služba), Trenčín, Dubnica nad Váhom – Slávnica a Partizánske – Malé Bielice (aeroklub a záchranná služba, výcvik športového lietania, parašutizmus, lety balónom)

Hraničné priechody
Cestné: Vrbovce – Velká nad Veličkou, Myjava – Velká nad Veličkou, Moravské Lieskové – Strání, Drietoma – Starý Hrozenkov, Horné Srnie – Bylnice, Lysá pod Makytou – Strelná, Nová Bošáca – Brezová, Červený Kameň – Nedašova Lhota
Železničné: Lúky – Horní Lideč, Nemšová – Vlársky průsmyk, Myjava – Velká nad Veličkou

Železnice ani mesto v tom problém nevidia. "To, že peniaze neboli pridelené do konca roku 2005 a že zmluva stratila platnosť ešte neznamená, že stavať sa nebude, alebo že záväzky, ktoré z nej pôvodne vyplývali, sa neuskutočnia. Zmluva o spolupráci v pôvodnej podobe deklarovala vzájomnú ochotu a pomoc obidvoch zmluvných strán, naštartovala celý proces v dostatočnom časovom predstihu tak, aby príprava územia pre stavbu bola ukončená pred začatím stavby,“ uviedla Zuzana Chalupová z odboru komunikácie ŽSR. Zmluva okrem ochoty rieši aj majetkové vyrovnanie či stavbu podjazdov. "Všetky vzájomné dohody medzi ŽSR a mestom sú dnes pripravené v podobe zmlúv o budúcich zmluvách alebo kúpnych zmlúv, projektových dokumentácií a príslušných povolení,“ doplnila Marková.

Napriek ochote oboch strán sa však železnica v Trenčíne nemodernizuje, aj keď s modernizáciou sa malo začať už pred troma rokmi. V súčasnosti sa začal robiť úsek medzi Novým Mestom nad Váhom až po Trenčín. Pre trenčiansky úsek ešte železnice nemajú schválené dotácie z eurofondov, bez ktorých stavať nebudú. V ideálnom prípade, ak peniaze získajú, sa začne stavať na jar, výstavba má trvať 33 mesiacov. V Trenčíne si modernizácia vyžiada vybudovanie nového železničného mosta a viacerých mimoúrovňových križovaní.

Prečítajte si aj:
Samosprávny kraj má nové sídlo

V Dolnom meste v Trenčíne koncom augusta otvorili nové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cena deväťpodlažnej budovy pre asi 200 zamestnancov sa vyšplhala na 14,87 milióna eur. Stavbu presadila ĽS-HZDS, ktorá v zastupiteľstve kraja vládne už druhé volebné obdobie.

Do kraja za pamiatkami i dobrým jedlom

O cestovnom ruchu v Trenčianskom kraji hovoríme s vedúcou odboru medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu TSK Sylviou Maliarikovou.

Trenčiansky samosprávny kraj je vlastne dopravným tranzitným územím. Do akej miery ľudí prechádzajúcich vaším krajom viete osloviť a presvedčiť ich, aby sa u vás zastavili a pobudli nejaký čas?
– Turizmus je prierezové odvetvie, ktoré je prepojené rôznymi väzbami s mnohými odvetviami a činnosťami, súvisí silno aj s dopravou. Dopravná dostupnosť je významným faktorom, ktorý ovplyvňuje celkový regionálny rozvoj a má, samozrejme, vplyv aj na rozvoj cestovného ruchu v regióne. Vzhľadom na to, ako je situovaný náš kraj, je prirodzeným dopravným koridorom, avšak súčasný stav dopravy v kraji už nie je uspokojujúci a tešíme sa z každého novovybudovaného alebo opraveného úseku cesty, z každého prvku, ktorý zlepší dopravnú situáciu, lebo to všetko má dosah na kvalitu poskytovaných služieb v kraji. Aby sa stal náš kraj vyhľadávaným cieľom, aby ním návštevníci len neprechádzali, avšak aby sa tu zastavili a vracali sa aj na dlhšie pobyty, treba mať čo ponúknuť. Prilákať ich môžeme iba kvalitnou a pestrou ponukou. Tak ako iné kraje Slovenska aj my máme ponuku postavenú na prirodzených danostiach. Základom sú prírodné krásy a historické pamiatky. Z tohto pohľadu má Trenčiansky kraj tak obyvateľom kraja, ako aj turistom čo ponúknuť. Máme ideálne podmienky na pobyty v prírode, pešiu turistiku, cyklistiku a agroturistiku, taktiež pobyty pri vode. V zime ponúka športové vyžitie v 14 lyžiarskych strediskách. Máme dobré podmienky na zdravotný a kúpeľný turizmus. Trenčiansky kraj má veľmi zaujímavú históriu a také množstvo historických monumentov spojených s významnými postavami slovenských a európskych dejín, že býva označovaný epitetonom Kraj hradov, zámkov a legiend. Na druhej strane subregión horná Nitra je známy nielen vďaka vysokej koncentrácii atraktivít, ale aj preto, že je to územie poznačené priemyselnou činnosťou. Sú tu hnedouhoľné bane, ktorých existencia viedla k vytvoreniu jedinečného zariadenia technického turizmu. Je to Hornonitriansky banský skanzen vo vyťažených priestoroch, chodbách a štôlňach Bane Cigeľ. Veľmi zaujímavý a pôvabný je aj kopaničiarsky kraj v regióne Myjava. Folklórne tradície, kuchyňa, destiláty, krásna krajina a nad tým všetkým významný monument, ktorý má nadregionálne dimenzie – to je mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle, zapísaná v júli tohto roku do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva. Na výraznejšie zviditeľnenie ponuky nášho kraja sme organizovali súťaž 7 divov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ekonomicky silný kraj Slovenska

Trenčiansky kraj patrí k ekonomicky najsilnejším krajom Slovenska a má priemyselno-poľnohospodársky charakter. Podiel kraja na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska sa pohybuje okolo 10 percent (v roku 2006 bol 10,4 percenta).

Obyvateľstvo Trenčianskeho kraja starne

Ku koncu roka 2008 žilo na území Trenčianskeho kraja 599 859 obyvateľov, z toho 51 percent tvorili ženy.

Prekrásny kraj s množstvom zaujímavostí

Reliéf kraja je mimoriadne členitý, juh má podobu pahorkatiny, kým sever je hornatejší. Najdlhšia slovenská rieka Váh vertikálne delí kraj na dve časti a vytvára Trenčiansku kotlinu.