14.01.2011, 00:00

Štát zaskočil študentov novými platbami

Od januára si vysokoškoláci starší ako 26 rokov musia platiť zdravotné odvody sami -- 46 eur mesačne.

Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik. FotoHN/Pavol Funtál
Štát zaskočil tisícky vysokoškolákov. Študenti, ktorí ku koncu minulého roka dosiahli vek 26 rokov, budú musieť mesačne platiť desiatky eur. "Od januára sa za nezaopatrené dieťa, teda poistenca štátu, nepovažuje študent denného aj externého štúdia nad 26 rokov,“ potvrdila HN hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová. Viacerí študenti o tejto novinke, ktorú priniesla novela zákona o zdravotnom poistení, podľa našich zistení vôbec nevedeli.

Hrozia pokuty
V prípade, ak sa takýto študent nezamestná, nezačne podnikať alebo sa neprihlási na Úrade práce, je povinný začať si platiť poistné sám. "Minimálna výška preddavku pre samoplatiteľa je 46,06 eura,“ hovorí pre HN hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová. Do zdravotnej poisťovne sa takíto študenti budú musieť prihlásiť do konca januára. V opačnom prípade im hrozí pokuta.

Zmena sa týka aj vysokoškolákov, ktorí nepresiahli štandardnú dĺžku štúdia na bakalárskom ani na magisterskom stupni. Stačí, že na vysokú školu nenastúpili hneď po maturite alebo si po ukončení bakalárskeho bakalára urobili z rôznych dôvodov pauzu. "Pre nás študentov je to poriadna komplikácia. Nemyslím si, že toto opatrenie zaplní diery v štátnom rozpočte,“ hovorí nahnevaný vysokoškolák Michal Húska, ktorý študuje masmediálnu komunikáciu na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a v januári dovŕši 26 rokov.

Študovať začal hneď po strednej škole a bakalársky titul získal v štandardnom čase - za tri roky. Magisterské štúdium sa však rozhodol absolvovať na Masarykovej univerzite v Brne, no po dvoch rokoch sa znova vrátil na svoju alma mater. Keďže si takto oddialil ukončenie štúdia, odvody si bude musieť zaplatiť sám. "Popri dennom štúdiu si nemôžem nájsť prácu na plný úväzok a brigáda ma neuživí,“ sťažuje sa Michal.                            "Je to diskriminácia“
Proti novému opatreniu protestuje aj Študentská rada vysokých škôl. "Novelu zákona o zdravotnom poistení považujeme za diskriminačnú pre študentov nad 26 rokov, ktorá ich oberá o rovnaké príležitosti a výhody, aké majú ich mladší spolužiaci a v neposlednom rade im sťažuje štúdium na vysokej škole,“ hovorí v stanovisku rady jej predseda Juraj Tilesch. Podľa neho je neakceptovateľné, aby študent denného štúdia po dovŕšení dvadsiateho šiesteho roku života platil za seba mesačné preddavky. "Najmä ak ide o študenta, ktorý študuje svoju prvú vysokú školu a nepresiahol štandardnú dĺžku štúdia.“

Doktorandi mimo ohrozenia
Zmeny zákona sa, naopak, nemusia báť doktorandi. Ak štúdium tretieho stupňa neabsolvovali nikdy v minulosti, neprekročia jeho štandardnú dĺžku a nedosiahli 30 rokov, poistné za nich bude naďalej platiť štát.

"Navyše sa oproti minulému stavu zohľadnila doba medzi skončením vysokej školy a nástupu na doktorandské štúdium,“ dodáva Zollerová.