07.04.2010, 00:00

Kvalita klesla. Pacient je odkázaný na podplácanie

Upozorňuje, že Slovensko sa za Fica v rebríčku kvality zdravotnej starostlivosti prepadlo. Novému ministrovi odporúča zaviesť spoluúčasť pacientov na menej prioritné diagnózy.

V akom stave zanecháva zdravotníctvo súčasná vláda? S akými najväčšími problémami sa stretáva pacient?
Vláda síce zrušila 20-korunáčky a do zdravotníctva naliala viac peňazí, na kvalite sa to však neodrazilo. V roku 2009 sa Slovensko prepadlo v rebríčku kvality z 22. na 28. miesto, teda takmer na chvost európskych štátov. Nezlepšila sa ani informovanosť pacienta o cene a kvalite poskytovaných služieb, stále chýbajú napríklad prehľadné rebríčky nemocničných oddelení a lekárov. K pokroku nedošlo ani pri vytváraní štandardov pre diagnózu a liečbu chorôb. V konečnom dôsledku sú pacienti naďalej rukojemníkmi lekárov a odkázaní na hľadanie známostí, či rovno podplácanie.

Čo bude najdôležitejšou úlohou nového ministra zdravotníctva v kresle?
Vzhľadom na zastavenie reforiem a krízu bude mať problémy s finančnou stabilitou nemocníc aj poisťovní. Pri rozdeľovaní peňazí by mal dbať na kvalitu a efektívnosť poskytovateľov bez ohľadu na veľkosť či formu vlastníctva. Pacientov by mal informovať, ktoré oddelenia či ktorí lekári sú lepší než ostatní. Pri hľadaní úspor by tiež mal nájsť odvahu pomenovať menej prioritné diagnózy, ktoré by poisťovne nemali preplácať v plnej výške.

Vyhnú sa pacienti spoluúčasti na financovaní v zdravotníctve?
Spoluúčasť je realitou už dnes, v jej výške patrí Slovensko zhruba do priemeru OECD. Bezplatnosť zdravotníctva je teda len ilúziou. Problémom je, že poplatky sa často šíria živelne, bez ochrany sociálne slabších.

Mala by sa zrušiť novela zákona o zdravotných poisťovniach zakazujúca zisk a otvoriť tým trh vstupu nových zdravotných poisťovní?

Súčasná vláda neuznáva význam súťaže pre zlepšovanie kvality, čo je veľký omyl. Zisk nie je nepriateľom, ale prostriedkom na motivovanie súťažiacich na zvyšovanie vlastnej efektívnosti aj kvality. Pod dohľadom štátu, samozrejme. Ponechanie súčasných podmienok, keď súťaž medzi poisťovňami prakticky zamrzla, je tým najhorším riešením.