Darovanie krvi by v budúcnosti mohlo byť výhodnejšie. Koaličná poslankyňa Katarína Tóthová (ĽS-HZDS) totiž v novele zákona o dani z príjmov navrhuje, aby si bezpríspevkový darca mohol od začiatku budúceho roka odpočítať z daňového základu za jeden odber 65 eur. Podľa nej je totiž potrebné "v záujme plynulého a bezporuchového poskytovania zdravotníckych úkonov neponechávať darcovstvo krvi iba na morálnej motivácii".

Odpočet by bolo možné uskutočniť najviac za štyri odbery za kalendárny rok. Podľa Tóthovej by tak finančné odpisy z daňového základu boli prijateľné aj v čase hospodárskej krízy. Konkrétne však navrhovateľka dosah na štátny rozpočet nevyčíslila. Ministerstvo financií SR na návrh reagovalo slovami, že takýmto krokom by sa znížili daňové príjmy štátneho rozpočtu, čo by malo nepriaznivý vplyv na rozpočty miest a obcí.

Darcovia krvi už v minulosti mohli využívať odpisy z dane za každý odber. V roku 2003 však vtedajšia vláda túto výhodu zrušila. Odôvodnila to stanoviskom Európskej únie, že krv nesmie byť predmetom obchodu. Tóthová označila toto rozhodnutie za nenáležité a v návrhu novely upozornila, že o krvi ako o predmete obchodu by bolo možné hovoriť iba vtedy, ak by darca za odobratú krv dostal finančnú hotovosť.