30.04.2008, 00:00

Banky: Problém s vekom? Banky sú opatrné

Z banky si môžete požičať peniaze aj vtedy, keď ste už na dôchodku. Rozhodujúce pre väčšinu z nich je, aby ste úver splatili do 65. roku veku.

Aj vo vyššom veku sa vám môže stať, že potrebujete istú sumu peňazí. Na náhlu opravu domu či auta, prípadne na doplnenie našetrených peňazí, pretože sa ukázalo, že na účel, na ktorý ich potrebujete, nestačia. Môžete požiadať banku, aby vám požičala. Musíte však rátať s určitými obmedzeniami a podmienkami.

Rozhodujúci je vek
Aj keď ste v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku, vedzte, že banky sú obvykle ochotné požičať peniaze aj seniorom. Dôležité je, aby ste stihli splatiť úver do určitého veku, najčastejšie do 65. roku. "Poštová banka osobám starším ako 65 rokov úvery neposkytuje," upozorňuje hovorkyňa Hana Šimková. Rovnako je to napríklad aj v Dexia banke alebo Istrobanke.
ČSOB v individuálnych prípadoch poskytne spotrebiteľský úver, povolené prečerpanie účtu alebo kreditnú kartu. "Ide predovšetkým o našich dlhodobých klientov," upozorňuje hovorkyňa Tereza Copláková.
Horná veková hranica 65 rokov platí aj v OTP Banke. Túto podmienku dokážete splniť, aj keď máte napríklad 60 rokov. Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom musíte totiž splatiť maximálne za päť rokov. Za finančný majetok banka považuje termínovaný vklad v slovenských korunách alebo v cudzej mene, depozitný certifikát a hypotekárne záložné listy. "Minimálna výška úveru je 20-tisíc korún, maximálna je možná až do 90 percent hodnoty zabezpečenia, teda finančného majetku," vysvetľuje hovorkyňa banky Tatiana Jonáková. Ako ručenie, zábezpeku môžete využiť aj majetok tretej osoby.

Účel úveru nie je podstatný
Ak si banka spočíta, že sumu, o ktorú žiadate, ste schopní do stanoveného času splatiť, poskytne vám peniaze vo forme bezúčelového spotrebného úveru, hypotekárneho úveru či americkej hypotéky. Druhou možnosťou je, že spolu s vami "skoriguje" požadovanú sumu tak, aby ste ju dovtedy, kým budete mať 65 rokov, stihli splatiť.
Ak máte menej ako 65 rokov, môžete o úver požiadať aj vtedy, keď jediným vaším zdrojom príjmu je starobný dôchodok. "To, či klientovi úver poskytneme a v akej výške, závisí nielen od výšky príjmu. Pri posudzovaní schopnosti klienta splácať úver sa zaujímame komplexne o jeho finančnú situáciu. Do úvahy berieme aj sociodemografické údaje o klientovi, majetkové pomery, jeho platobnú disciplínu pri splácaní existujúcich alebo už splatených úverov. Podmienkou je, aby splatil úver do dňa, keď dosiahne 65 rokov veku," zdôrazňuje hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer s tým, že ak o úver žiadajú manželia, rozhodujúci je vek mladšieho z nich.

Čo nad 65?
Niektoré banky majú vytvorené špeciálne produkty práve pre skupinu klientov starších ako 65 rokov. Najčastejšie vám umožnia prečerpať účet alebo ponúknu spotrebný úver, ktorý však musí byť nejakým spôsobom zabezpečený. Zároveň však pripomínajú, že žiadateľov o úver v tejto vekovej kategórii je pomerne málo. Slovenská sporiteľňa v prípade splátkových úverov stanovuje hornú hranicu veku 65 rokov, teda dovtedy úver musíte splatiť, povolené prečerpanie účtu môžete využívať do veku 75 rokov. V Tatra banke horná veková hranica žiadateľa o zabezpečený úver nie je obmedzená.

Prečerpaný účet
"Klienti, ktorí majú viac ako 65 rokov, môžu využívať povolené prečerpanie k účtu od päťtisíc do 20-tisíc korún. Nepožadujeme od nich žiadne zabezpečenie ani ručiteľa," vysvetľuje Štefan Frimmer. Povolené prečerpanie môžete využívať bez poplatku. Maximálnu výšku (rámec) povoleného prečerpania odvodí banka od výšky vášho pravidelného príjmu, ak ste dôchodca, od výšky vášho dôchodku. Je to, takpovediac, klasické povolené prečerpanie. Ak využijete povolené prečerpanie a následne vložíte peniaze na účet, automaticky sa vám zníži objem úveru. Úroky inkasuje sporiteľňa raz mesačne vždy ku koncu mesiaca.

Na úver musíte mať
Ak sa obrátite na Tatra banku, ponúkne vám bezúčelový úver zabezpečený finančnými prostriedkami. Môžete dostať od 30-tisíc do 25 miliónov korún a splatiť ho musíte od jedného do desiatich rokov. Finančné rozpätie je veľké, tento úver je totiž určený aj začínajúcim podnikateľom. Môžete ho využiť vtedy, keď máte úspory, ale nechcete na ne siahať. Budú sa vám tak ďalej zhodnocovať. Navyše banka sľubuje výhodný úrok. "Žiadateľ nemusí disponovať vlastným zabezpečením, na získanie úveru môže využiť finančné prostriedky tretej osoby," dopĺňa hovorca Boris Gandel. Ide o bezúčelový zabezpečený úver, takže na to, aby ste ho dostali, musíte banke dokladovať jeden z dvoch typov zabezpečenia. Buď sú to sporiace produkty Tatra banky, to znamená, že v nej musíte mať termínovaný účet alebo vkladnú knižku, alebo investície vo fondoch Tatra Asset Managementu, či už podielové listy, profilové alebo zaistené fondy.
Banka vám požičia maximálne toľko, koľko máte na účte alebo vkladnej knižke alebo do 100 percent aktuálnej trhovej hodnoty podielového listu.

Prečítajte si aj:
Pri krátkodobom nedostatku peňazí pomôže povolené prečerpanie alebo kreditka

Na vaše otázky odpovedajú:
Jana Šlachtičová Lauková
hypotekárna špecialistka spoločnosti Hypocentrum
Jana Hurtošová
analytička spoločnosti Symsite Research

Z môjho mesačného príjmu si pravidelne odkladám na termínovaný vklad a do podielových fondov. Niekedy sa mi však stáva, že pár dní pred výplatou z dôvodu vyšších výdavkov mám na bežnom účte hrozivo nízku sumu. Existuje nejaký bankový produkt, ktorý by bol pre mňa vhodný na pokrytie krátkodobého finančného nedostatku?

Celý článok >>