26.07.2009, 18:28

Počet migrantov bude narastať. Treba sa na to pripraviť

Príchod ľudí z tretích krajín za prácou na Slovensko sa pod vplyvom hospodárskej krízy takmer zastavil.

Johannesburg_s.jpg
Zdroj: SITA/AP
V nasledujúcich mesiacoch sa však tento trend môže obrátiť. Odborníci predpokladajú rastúci prílev pracovných síl z krajín mimo Európskej únie. "Napriek rastúcej miere nezamestnanosti a klesajúcemu dopytu po pracovnej sile možno v budúcnosti očakávať, že migranti najmä z tretích krajín budú prichádzať na Slovensko," konštatuje Inštitút zamestnanosti (IZ) v správe o migrácii za prácou na Slovensko.

Pracovná realizácia prisťahovalcov je rôznorodá. "V súčasnej kríze je ich uplatnenie ťažšie. Spravidla sa uplatňujú ako lacná pracovná sila alebo ako špecialisti v medzinárodných firmách," uviedol pre TASR Michal Páleník z IZ.

Migranti si skôr či neskôr privedú aj rodiny

Najväčším problémom pri príchode migrantov býva striktná legislatíva. "Z tohto pohľadu je zamestnávanie administratívne veľmi náročne. Takisto chýba legislatíva alebo postupy pre migrantov, ktorí neprišli iba pracovať, chýba im pomoc v sociálnej oblasti," poznamenal Páleník. Zároveň upozornil, že pracovní migranti si skôr či neskôr privedú aj rodiny, či už legálne alebo nelegálne. "Treba rešpektovať, že títo ľudia tu sú, a primerane sa o nich postarať. A hlavne vysvetliť domácemu obyvateľstvu, že sa o nich staráme rovnako ako o migrantov, pretože platia rovnaké dane," dodal Páleník.

V súčasnosti sa podiel migrantov na Slovensku pohybuje pod 1 %, situácia sa však môže zmeniť. "Pred vyše desiatimi rokmi bolo Grécko považované za takmer výlučne tranzitnú krajinu podobne ako dnes Slovensko. Teraz však migranti v Grécku tvoria viditeľnú skupinu a zároveň sa ukazuje, že krajina na túto situáciu nie je pripravená," uvádza IZ.