09.09.2008, 00:00

Na hlučného suseda treba pekné slovo alebo políciu

Bytové diskotéky, rodinné hádky či štekajúce psy. Hlučných susedov, ktorých vystrájanie steny domu nedokážu skryť, skôr či neskôr zažije každý. Ako postupovať v prípade, že vám neprispôsobivý sused nedá spať? HN vám poradia, ako sa zbaviť hlučného suseda. "Telefonátov kvôli rušeniu nočného pokoja býva veľa, predovšetkým z piatka na sobotu,“ tvrdí hovorca bratislavskej mestskej polície Peter Pleva. Od desiatej hodiny večernej do šiestej hodiny ráno platí nočný pokoj. V tomto čase by sa ľudia mali zdržať konania, ktoré by obťažovalo susedov.
Hrozí tisícová pokuta
Či už ide o hlučnú hudbu, rodinné hádky, štekanie psov alebo vystrájanie opilcov, ako prvé treba uplatniť na riešenie situácie osobnú diplomaciu a dohovor. Privolaná polícia totiž postupuje rovnako. "S oznamovateľom aj priestupcom sa snažíme nájsť spoločnú reč, aby k tomu viac nedochádzalo,“ hovorí Pleva. Až v prípade, keď argumenty nestačia, uloží polícia blokovú pokutu do tisíc korún. Rovnako postupuje, ak sa výjazd opakuje. "Pri rušeniach nočného pokoja sú právomoci mestskej a štátnej polície rovnaké a je prakticky jedno, koho človek zavolá,“ vysvetľuje Pleva. Upozorňuje, že po privolaní hliadky treba policajtom odomknúť vchod.
Mesto len upozorňuje
Obete hlučných susedov často žiadajú o pomoc správcu domu. "Sú s tým veľké problémy a ťažko sa to vybavuje. Nie sme orgán štátnej správy a nemôžeme nariadiť sankcie, preto sťažovateľov obraciame na políciu,“ hovorí predseda bytového družstva v Senici Alexander Janovič. Správcovia môžu neprispôsobivcov nanajvýš písomne vyzvať, aby rešpektovali susedov. Podobne pochodí človek na mestskom úrade. "Upozorňujeme hlučných susedov, aby dodržiavali Občiansky zákonník a neohrozovali výkon vlastníckeho práva ostatných,“ hovorí Ondrej Štepka z mestského úradu Bratislava-Nové Mesto.
Chodenie v topánkach na dlážke bez kobercov, časté chodenie v noci na toaletu a splachovanie, oslavy - úrad rieši podobné situácie pomerne často. Sankcie však môže uložiť len majiteľom reštaurácií a barov, ktoré sídlia na jeho území a rušia nočný pokoj. "Pred dvomi týždňami sa sťažovali obyvatelia Tomášikovej ulice, že bufet na Kuchajde hrá hlasné country aj po desiatej večer. Prevádzkovateľ bol upozornený a odvtedy sťažnosti neboli,“ opisuje Štepka. V prípade, že by bufetár na upozornenie nereagoval, môže mu mesto skrátiť prevádzkový čas, prípadne rozbehnúť správne konanie, ktoré môže skončiť pokutou až do výšky 200-tisíc korún.
Ako sa dostať na súd
Hoci správca ani mestský úrad nemajú páky na utíšenie hlučných susedov, výzvy a upozornenia, ktoré im adresujú, majú svoj význam. Ak totiž nepomáha dohovor, napomenutia policajtov, ani blokové pokuty, treba sa obrátiť na osoby v talári. "Susedské spory sa objavujú pomerne často,“ hovorí právnik Marek Števček. Okrem hluku sa susedia "obťažujú“ aj inými spôsobmi - prachom, dymom, tienením svetla či voľne pobehujúcimi zvieratami. Navrhovateľ v takom prípade žiada súd, aby susedovi zakázal rušivé konanie, pretože nemôže pokojne užívať vlastný majetok.
Musí však dokázať, že napríklad hluk sa opakuje a je nadmieru veľký. Vtedy sa počíta každý dokument, ktorý sudcovi dokreslí vážnosť situácie a snahu sťažovateľa ju vyriešiť. "Výsluchy susedov, potvrdenia o výjazdoch polície, sťažnosti na bytové družstvo, zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a podobne,“ vymenúva Števček. Svojpomocne vyrobené zvukové a obrazové záznamy sa podľa neho vyskytujú zriedkavo a sú problematické, zato by nemal chýbať doklad o odmeraní hladiny hluku. Meranie vykonávajú odborne spôsobilé osoby, ich zoznam je uvedený na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.
V prípade víťazstva v súdnej sieni musí hlučný sused prestať s nočným vyrušovaním, inak príde na rad exekúcia. "V tomto prípade by exekútor postupne ukladal pokuty až do výšky stotisíc korún, čím by sa exekúcia považovala za vykonanú,“ dodáva Števček. Zákon pripúšťa dokonca aj predaj bytu neprispôsobivého suseda, ide však údajne o prakticky nevykonateľné ustanovenie, s ktorým sa oslovené osoby zatiaľ nestretli.

Ako postupovať v prípade hluku u susedov

1. Diplomacia. Pomáha pri ojedinelých udalostiach, ako sú rodinné oslavy, hlasno pustená televízia, hokejový sviatok, či domová diskotéka. Zaklopať u suseda a pokojne vysvetliť, že ruší spánok iných, často úplne stačí a nepokazí susedské vzťahy.
2. Polícia. Ak nepomáhajú ani opakované prosby o utíšenie a so susedmi nie je rozumná reč, prichádza na rad polícia. Nezáleží, či voláte mestskú políciu na číslo 159 alebo štátnu na číslo 158. Policajti môžu výtržníkov napomenúť alebo pokutovať do výšky 1 000 korún, a to aj opakovane.
3. Domová schôdza alebo žiadosť o pomoc adresovaná bytovému družstvu a mestskej časti. Nepomáhajú policajné hliadky ani opakované pokuty? Šikovní susedia alebo zástupcovia samosprávy možno majú páky na upokojenie situácie. Písomné žiadosti o pomoc pri riešení sporu neskôr pomôžu v prípade súdneho konania.
4. Súd. O utíšenie výtržníka môžete požiadať súd v civilnoprávnom spore. Ak rozhodne vo váš prospech, suseda umlčí verdikt arbitra, prípadne vymáhanie rozsudku do výšky stotisíc korún.
5. Predaj a odsťahovanie sa z bytu. Ak nepomáhajú ani najtvrdšie peňažné sankcie, neostáva iné, len odísť do slušnejšej štvrte.