05.11.2004, 00:00

Konflikt záujmov ohrozuje poslancov

Verejným funkcionárom už uplynula 30-dňová lehota, v ktorej si mohli usporiadať svoje záležitosti v súlade s novým zákonom o konflikte záujmov. Ten je totiž účinný od 1. októbra.

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Igor Federič (Smer) uviedol, že výbor bude kontrolovať až na základe oznámení, ktoré budú verejní činitelia podávať k 31. marcu 2005, či si splnili povinnosti podľa novej normy.
Začiatkom roka všetkých 420 osôb spadajúcich pod tento parlamentný výbor oslovia a zašlú im príslušné tlačivá. V nich bude musieť byť uvedené, či spĺňajú podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára, zamestnania a funkcie, ktoré vykonávajú, ako aj svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela, resp. manželky a neplnoletých detí, ktoré s nim žijú v domácnosti. Výbor bude môcť až na základe neanonymných podnetov alebo vlastných podozrení upozorniť orgány činné v trestnom konaní na zistené nezrovnalosti, zdôraznil Federič. Ak verejní funkcionári nepostupovali podľa novej normy, o prípadných dôsledkoch bude rozhodovať výbor a neskôr plénum NR SR. Podľa závažnosti porušenia zákona bude môcť verejný činiteľ dostať pokutu, resp. bude môcť prísť o funkciu. Výbor sa už podľa Federiča pripravuje na povinnosť zverejňovať majetkové priznania na internete. Softvér je už pripravený a na internetovej stránke parlamentu by sa mali objaviť potrebné informácie asi začiatkom budúceho roka, doplnil.
Zavedením tejto normy sa zvýšila prehľadnosť a transparentnosť vo verejnom živote. Tvrdí to právny zástupca Transparency International Slovensko Pavel Nechala. Ten však upozorňuje na jeden problém - o poslancoch budú rozhodovať zase len poslanci. Podľa neho by to mal skôr robiť nezávislý orgán, podobne ako v Českej republike a USA.