26.06.2008, 00:01

Billboardy porovnajú potrat s genocídou

Podobnosti, ktoré existujú medzi umelým potratom a uznávanými formami genocídy, priblíži výstava s názvom Stop genocíde. "Je zložená z 15 billboardov, inštalujeme ju na troch letných festivaloch," informovala včera agentúru SITA Jana Tutková, predsedníčka združenia CBR Europe (Európske Centrum pre Bioetickú Reformu), ktoré za kampaňou stojí.

Právo na život - kampaň full
Výstavné panely budú znázorňovať, že medzi všetkými formami genocídy existujú silné paralely. "Sú dôležité, pretože tí, ktorí vykonávajú genocídu, to vždy nazývajú niečím iným. Zdôrazňujeme preto, že ide o genocídu formou umelého potratu, pričom slovo umelý potrat už stratilo svoj význam," dodala.

Výstava bude tiež poukazovať na súvislosti, ktoré medzi metódami, definíciou obetí či stratégiou genocídy existujú a sú evidentné aj v kontexte interrupcií, spresnila Tutková. Jej cieľom je aj vzdelávanie mladej generácie o histórii genocídy. Podobná kampaň s rovnakým obsahom začne od septembra aj na slovenských univerzitách. Vystavené tam budú veľké fotografie porovnávajúce telá detí po interrupcii s obeťami židovského holokaustu, africkými Američanmi zabitými v rasistickom lynčovaní, či s obeťami vyhladzovania komunistického režimu a ďalšími.

Podľa Tutkovej existuje niekoľko slovníkových definícií genocídy. "Jednou z nich je vyničenie národnostnej skupiny, u nás sú touto skupinou nenarodené slovenské deti," podotkla. "V Nemecku nacisti legálne zabíjali Židov, v USA otrokári a rasisti legalizovali zneužívanie a zabíjanie otrokov a v roku 1957 sa v Československu stalo legálnym zabíjať nenarodené detí pre akýkoľvek dôvod," uviedla. Aj keď motivácie sa líšia, výsledky sú tie isté - obrovský počet mŕtvych detí, dodala. Riešením genocídy v akejkoľvek podobe je podľa nej jej zakázanie.

Projekt preberá slovenské združenie zo Spojených štátov amerických, kde sa volá Genocide Awareness Project. Podobný už beží alebo sa rozbieha v Estónsku, Veľkej Británii, Švédsku, Poľsku a iných krajinách. Na Slovensku dostal názov Stop genocíde, má osloviť najmä mladých ľudí, povedala Tutková.

CBR Europe stálo spolu s občianskym združením Pastor bonus v minulom roku aj za kontroverznou kampaňou, ktorej cieľom bolo odtabuizovanie témy umelých potratov. V septembri rozmiestnili obaja partneri po celom Slovensku 500 billboardov, na ktorých boli telíčka po potrate a 100 kusov A3 plagátov v mestskej hromadnej doprave v Bratislave.

Európske Centrum pre Bioetickú Reformu je nezávislým občianskym združením, ktoré usiluje o spravodlivosť voči nenarodeným tým, že bráni právo na život každého človeka od momentu počatia ľudského života. Vo svojich projektoch zameraných na vzdelávanie širokej verejnosti využíva know-how amerického Centra pre bioetickú reformu a spolupracuje s niekoľkými podobnými organizáciami v Európe.

Občianske združenie Pastor bonus vzniklo v roku 2005 a jeho cieľom je šírenie myšlienok solidarity, vzájomnej tolerancie medzi ľuďmi a prinášanie mravných hodnôt vedúcich k ozdraveniu spoločnosti. Svoj cieľ napĺňa organizovaním všestranných aktivít na zabezpečenie realizácie svojho poslania. Kampaň vraj financovali slovenskí podnikatelia, ktorí si však neželajú byť zverejnení a časť bola financovaná z darov.