20.11.2008, 00:00

Časť lesa zostane bez zásahov

Menšia časť víchricou poškodeného lužného lesa v Trenčíne ostane bez zásahov. Po spoločnej obhliadke viac než štvorhektárového územia sa na tom zhodli vodohospodári a ochranári. Povodie Váhu v lese odstraňovalo popadané a poškodené stromy po augustovej veternej smršti. Ochranári, naopak, žiadali, aby poškodený les nechali bez zásahu človeka, aby sa s kalamitou vyrovnala príroda, čím by vznikla ekoturistická atrakcia.
"Spolu s ľuďmi z mesta sme šli priamo na miesto a dohodli sa, že približne pätinu územia ponechajú tak," povedal Radovan Jambor zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Podľa jeho slov Povodie Váhu ponúklo ako kompenzáciu vybudovanie jazierka.
Vodohospodári stromy odstraňujú v rámci protipovodňových opatrení, nachádzajú sa totiž v záplavovom území. Keby prišla veľká voda, mohla by stromy zobrať so sebou a poškodiť neďalekú hať. Preto ešte podľa Milana Koščála zo Slovenského vodohospodárskeho podniku niekoľko ďalších nebezpečných stromov odstránia. Jambor hovorí, že v tomto prípade ide ochrana pred povodňami na úkor ochrany biotopu európskeho významu a je v rozpore so zákonom o ochrane prírody.
V Trenčíne a okolí silný vietor počas augustovej búrky poškodil stovky stromov, viaceré z nich piliari odstránili. Búrka tiež napáchala škody na majetku.