20.11.2007, 00:00

Šéf rektorov kritizuje podniky za malé investície

Pre budovanie vedomostnej spoločnosti je podľa prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Vladimíra Báleša dôležité partnerstvo verejného a súkromného sektora. Investície súkromného sektora do vedy a vzdelania sú však podľa neho na Slovensku mizerné a zahanbujúce. "Zahraniční investori investujú svoje prostriedky viac do materskej základne svojich podnikov, a nie do vzdelania na Slovensku. Preto by mali hlavne malé a stredné podniky viac spolupracovať s univerzitami," povedal včera na konferencii venovanej vedomostnej spoločnosti Báleš. Podľa neho takéto investovanie existuje, ale v malej miere, pretože je to zle legislatívne ošetrené. Novela vysokoškolského zákona by to však podľa neho mala zmeniť k lepšiemu a vytvoriť vhodnejšie podmienky na podnikanie univerzít. Báleš kritizoval aj podhodnotené financovanie vysokých škôl, vedy a výskumu. "Zlá kvalita škôl je o zdrojoch. Okrem toho každá vláda okrem tejto si vytvorila tri až štyri vysoké školy. Na Slovensku je 33 vysokých škôl, čo je strašne veľa."
Podľa eurokomisára Jána Figeľa nemôžeme mať viac kvalitných príležitostí na prácu, ak nemáme kvalitné vzdelanie. Bez kvalitných univerzít sa podľa neho nedá uskutočniť vedomostná spoločnosť. Podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Kollárik hovoril o piatich podmienkach na vznik znalostnej ekonomiky na Slovensku. Treba podľa neho vytvoriť lepšie podmienky na rozvoj podnikateľského prostredia, skvalitniť vzdelanie, vytvoriť kvalitnú vedecko-výskumnú základňu, informačno-technologickú štruktúru a zefektívniť fungovanie verejnej správy. "Súčasný systém vzdelávania nevyhovuje tvorbe znalostnej ekonomiky. Vysoké školy sú málo kvalitné a ich absolventi nepripravení do pracovného prostredia."