24.10.2007, 14:14

VšZP bude na budúci rok hospodáriť s viac ako 55 miliardami Sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) počíta s tým, že jej celkové výdavky na budúci rok presiahnu 54,269 miliardy korún, čo predstavuje nárast o 8,41 percenta oproti roku 2007. Predpokladá to návrh rozpočtu VšZP na rok 2008, ktorý dnes schválila vláda.
Z toho hlavnú časť budú tvoriť výdavky na zdravotnú starostlivosť, čo zahŕňa ambulantnú, ústavnú a kúpeľnú starostlivosť, ďalej náklady na lieky, zdravotnícke pomôcky, ako aj liečenie v cudzine či poskytnutú zdravotnú starostlivosť bezdomovcom. K nim bude ďalej zarátaný príspevok na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, operačných stredísk tiesňového volania záchrannej služby a náklady na prevádzkovú činnosť VšZP.
Príjmy vrátane zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 800 miliónov Sk predstavujú vyše 55,069 miliardy korún. Z toho 30,480 miliardy Sk sú príjmy z výberu zdravotného poistného za zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby, zamestnávateľov, iných platiteľov, ako aj doplatky z uplynulého obdobia.
Okrem toho VšZP počíta tiež so sankciami súvisiacimi so zdravotným a sociálnym poistením vo výške 180 miliónov Sk. Taktiež rozpočtuje nedaňové príjmy v sume 164,5 milióna Sk. Sem patria napríklad výnosy z prenajatých priestorov poisťovne, príjmy súvisiace s vrátenými platbami za zdravotnú starostlivosť, liečbu cudzincov a poistencov EÚ na Slovensku, ako aj z prevádzkovej činnosti. Do tejto príjmovej kapitoly sa zaraďuje aj predaj nepotrebného majetku VšZP, úroky z domácich úverov a pôžičiek.
VšZP plánuje, že v budúcom roku bude u nej poistených 2 945 000 ľudí, čo je o 21 tisíc poistencov menej oproti súčasnosti.
V rokoch 2008 až 2010 však VšZP očakáva zastabilizovanie svojho poistného kmeňa v počte poistencov aj v jeho štruktúre.