07.09.2008, 14:58

INEKO: Ministerstvo školstva sa zameriava na kvantitu

Ministerstvo školstva sa zameriava na kvantitu namiesto toho, aby sa sústredilo na kvalitu, tvrdí Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Knihy, škola, školstvo, vzdelanie, múdrosť, učenie, vzdelávanie, knihy, knižnica. Snímka SXC.hu
Zdroj: SXC.hu
Vyplynulo to z Hodnotenia plnenia cieľov štátneho rozpočtu za rok 2007 pre oblasť školstva, ktoré robilo INEKO. Dušan Zachar z INEKO informoval, že rezort si v minuloročnom rozpočte stanovil množstvo cieľov, ktorých prínos pre spoločnosť nie je merateľný. "Väčšina cieľov ministerstva pre oblasť školstva kladie dôraz na kvantitu, meria počet absolventov štúdia, počet uskutočnených školení či počet poskytnutých kurzov, pričom zanedbáva aspekt kvality,“ povedal Zachar. Podľa neho rezort mal až dve tretiny takýchto cieľov.

INEKO odporúča, aby si rezort stanovil merateľné ciele, čo by umožnilo efektívnejšie využívanie štátnych peňazí. Za nedostatočné napríklad považujú, že ministerstvo počíta počet vyškolených podľa prezenčných listín. "Na vyškolenie a splnenie cieľa tak stačí iba sa odprezentovať,“ dodal Zachar. Namiesto počtu vyškolených by malo byť v cieli priamo pomenované, čo má školenie priniesť a následne by sa mal zistiť úžitok.

Cieľom projektu INEKO je zintenzívniť diskusiu o úžitku peňazí, ktoré idú z verejných zdrojov.