02.08.2004, 00:00

Štatistika: trestná činnosť policajtov stúpa

Trestná činnosť príslušníkov Policajného zboru narastá. V roku 2003 sa na celkovom počte trestne stíhaných osôb podieľalo 229 policajtov, čo je oproti predošlému roku o 46 viac. Podozriví policajti pritom spáchali 281 trestných činov. Navyše stíhaných bolo vo veku od 31 do 40 rokov a s dĺžkou služby od 11 do 20 rokov.

Ministerstvo vnútra negatívne hodnotí skutočnosť, že v porovnaní s rokom 2002 o polovicu viac stíhaných (28 osôb) bolo riadiacich policajných funkcionárov.

Závažnejšia činnosť
Najčastejšie páchaným trestným činom bolo zneužitie právomoci verejného činiteľa. Kým predošlé roky bolo týmto skutkom obvinených niečo vyše 60 policajtov, v roku 2003 to bolo 112. Traja boli dokonca stíhaní za vysoko závažný čin - organizovanie zločineckej skupiny, predtým žiaden policajt. Značný nárast oproti predošlému roku vznikol pri páchaní trestného činu násilia a vyhrážania sa usmrtením alebo ujmou na zdraví, v roku 2003 trinásť stíhaných, kým v roku 2002 len jeden. Vysoký podiel malo aj prijímanie úplatku, obmedzenie osobnej slobody, vydieranie či útlak.

Policajné prešľapy
Posledným odhaleným prípadom bolo prijímanie úplatku a zneužitie právomoci verejného činiteľa, keď sa podpráporčík Ján Š. snažil zakryť fingovanú krádež auta za odmenu 5 000 Sk. Z niekoľkých trestných činov je obvinený prešovský kapitán, vedúci oddelenia Úradu organizovanej trestnej činnosti Jaroslav D., ktorý spolu so svojím podriadeným za pomoci kukláčov neoprávnene predviedol na vypočúvanie dvoch mužov a pri výsluchu používal nezákonné praktiky. Prešovský policajt je obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a obmedzovania osobnej slobody. Podľa zástupcu hlavného vojenského prokurátora Kamila Polčana je vyšetrovanie tohto prípadu takmer ukončené. Zdravotný stav poškodených bude ešte posudzovať lekárska komisia, keďže názory odborníkov sa rôznili. Polčan pripustil možnosť, že vzhľadom na uplynutie ročnej väzobnej lehoty v auguste pre kapitána sa bude zvažovať jeho prepustenie.

Kroky voči policajtom
Ak policajt porušil služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom alebo spáchal trestný čin, bude dočasne pozbavený výkonu štátnej služby na čas potrebný na objasnenie jeho konania, najviac však na 6 mesiacov. Ak je voči nemu vedené trestné stíhanie, služby je pozbavený až do jeho právoplatného skončenia. Na základe obvinenia ho však zákon umožňuje aj okamžite prepustiť. Počet prepustených policajtov narastá. Kým v roku 2000 policajné rady opustilo 59, v roku 2002 už 101 policajtov. Minulý rok minister vnútra prepustil až 190 a v tomto roku zatiaľ 76 policajtov.

Druhá strana mince
Kvôli údajnému zneužívaniu služobných vozidiel bol z policajných služieb s okamžitou platnosťou prepustený aj riaditeľ Národnej protidrogovej jednotky Igor K. Tomu však nebola vina preukázaná a v občianskosúdnom spore si uplatnil nárok na vrátenie zmarenej mzdy. K polícii sa už nevrátil.