29.12.2003, 00:00

Lipšicove úspechy a neúspechy

Zavedenie zásady trikrát a dosť pre páchateľov závažnej trestnej činnosti do slovenského trestného práva považuje minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic za jeden z najväčších tohoročných úspechov, ktorý sa podaril zrealizovať jeho rezortu. Za úspechy rezortu považuje rad ďalších noviel a zákonov v oblasti trestného práva, ako zavedenie trestu absolútneho doživotia, sprísnenie viacerých trestov, zákon o špeciálnom súde a prokuratúre. "Rovnako som rád, že ministerstvo bolo úspešné pri podávaní mnohých opravných prostriedkov. Najvyšší súd SR sa následne dokázal jasne vyrovnať s mnohými kauzami organizovaného zločinu," zdôraznil. V boji proti korupcii pomôže podľa Lipšica zavedenie nulovej tolerancie. Prieťahy v súdnom konaní by mala pomôcť obmedziť novela Občianskeho súdneho poriadku aj nástup 400 vyšších súdnych úradníkov do justície a ďalšie zákonné úpravy z dielne ministerstva, dodal.
Za "neúspechy" považuje Lipšic pripravené návrhy zákonov, ktoré sa nepodarilo schváliť. Ide o zákony o konflikte záujmov, preukazovaní pôvodu majetku, optimalizácie súdnej sústavy. Nejde však o žiadnu tragédiu, pokiaľ to nedopadne zle, spresnil minister spravodlivosti.
Zavedenie zásady trikrát a dosť pre páchateľov závažnej trestnej činnosti do slovenského trestného práva považuje minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic za jeden z najväčších tohoročných úspechov, ktorý sa podaril zrealizovať jeho rezortu.
"Zastávam názor, že ťažký zločin vyžaduje ťažký trest," vysvetlil Lipšic pre TASR. Medzi úspechy rezortu považuje rad ďalších noviel a zákonov v oblasti trestného práva ako zavedenie trestu absolútneho doživotia, sprísnenie viacerých trestov, zákon o špeciálnom súde a prokuratúre.
"Rovnako som rád, že ministerstvo bolo úspešné pri podávaní mnohých opravných prostriedkoch. Najvyšší súd SR sa následne dokázal jasne vysporiadať s mnohými kauzami organizovaného zločinu," zdôraznil. V boji proti korupcii pomôže podľa Lipšica zavedenie nulovej tolerancie. Prieťahy v súdnom konaní by mala napomôcť obmedziť novela Občianskeho súdneho poriadku, aj nástup 400 vyšších súdnych úradníkov do justície a ďalšie zákonné úpravy z dielne ministerstva, dodal.
Za " neúspechy" považuje Lipšic pripravené návrhy zákonov, ktoré sa nepodarilo schváliť. Ide o zákony o konflikte záujmov, preukazovaní pôvodu majetku, optimalizácie súdnej sústavy. Nejde však o žiadnu tragédiu, pokiaľ to nedopadne zle, spresnil minister spravodlivosti.