17.07.2007, 13:28

Zo SR sa stal podľa R. Fica príklad pre ostatné krajiny

Hraničný dozor a kontrola v SR sú v súčasnosti organizované a vykonávané podľa všetkých požiadaviek Kódexu schengenských hraníc. Taký je záver hodnotiacej komisie, ktorý dnes na tlačovej besede predstavil premiér Robert Fico.

"Hodnotenie komisiou dopadlo na výbornú a nad naše očakávania. Ak sme boli v októbri 2006 hodnotení ako najhoršie pripravená krajina, v priebehu polroka sa stal zo Slovenska príklad pre ostatných uchádzačov," vyhlásil Fico. Podľa neho Slovensko je na najlepšej ceste, aby sa občania SR stali od 1. januára 2008 plnohodnotnými občanmi schengenského systému, čo im umožní voľný pohyb medzi krajinami schengenu.
Slovensko podľa ministra vnútra Roberta Kaliňáka nielen dobehlo ostatné krajiny, ale v niektorých prípadoch sa stalo aj príkladom, ktorý sa v Bruseli označuje ako najlepšia prax Katalógu schengenských hraníc. Zaradilo sa do neho predovšetkým Vyšné Nemecké, kontrola a infraštruktúra Vyšného Nemeckého a tiež systém spolupráce s colnými orgánmi. Pre komisiu bolo podľa Kaliňáka najväčším prekvapením spôsob a technické riešenia, ktoré sme na hranici implementovali. "Tento model je jedným z najlepších v rámci EÚ. Slovensko dnes po technickej a fyzickej stránke má najmodernejšiu východnú hranicu," vyhlásil Kaliňák. Základom tohto modelu je slovenský výrobok. "Systém je neomylný. V iných systémoch je zviera schopné vyvolať falošný poplach. U tohto systému vyvoláva poplach len človek, bez toho, aby sa systém bol schopný pomýliť. V tom je ten systém unikátny," dodal minister vnútra.
Fico dnes zároveň kritizoval predchádzajúce vlády Mikuláša Dzurindu, ktoré po šiestich rokoch príprav odovzdali Slovensko na schengen nepripravené. Pripomenul, že hodnotiaca komisia v novembri 2006 konštatovala: "Výbor nemôže vyvodiť záver, že hraničný dozor a kontrola na Slovensku sú v súčasnosti organizované a vykonávané v súlade s požiadavkami Kódexu schengenských hraníc."
Fico upozornil, že hodnotiaca komisia v novembri 2006 označila väčšinu priestorov hraničných priechodov za zastarané a nevhodné pre hraničnú kontrolu, pričom najhoršia situácia má byť na slovensko-ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom. V najnovšej správe však už komisia podľa Fica konštatuje, že situácia vo Vyšnom Nemeckom sa mimoriadne zlepšila. Hraničný priechod bol vo veľmi krátkom čase kompletne zrekonštruovaný a vybavený. "Infraštruktúra a vybavenie je plne v súlade so schengenskými normami," uvádza sa v záveroch komisie.
Komisia podľa Fica v októbri kritizovala tiež techniku, keď podľa nej dostupnosť a používanie techniky je problematické. Vybavenie hraničných kontrol považovala za nepostačujúce. "Z rôznych dôvodov je väčšina zariadenia pokazená, nedostupná alebo z legislatívneho hľadiska jej použitie nie je možné," konštatovala v októbri 2006 komisia. Podľa júlového hodnotenia pozemných hraníc je vybavenie jednotlivých útvarov hraničnej kontroly nielen dostačujúce, ale aj moderné, mobilné, výkonné a v niektorých prvkoch je majstrovským dielom. "Používanie detekčného systému od slovenského výrobcu môže byť hodnotené ako príklad najlepšej praxe," konštatuje komisia.