25.02.2009, 00:00

Lekárničky budú oranžové, pribudne karta prvej pomoci

Lekárničky pre osobnú, nákladnú a hromadnú dopravu už nebudú biele. Farbu zmenia na oranžovú. Tie, ktoré používajú vodiči v súčasnosti, môžu využívať naďalej, najdlhšie však do konca júla 2012. Od začiatku júla v nej však musia mať zakúpenú kartu prvej pomoci. V lekárničkách už nebude musieť byť dezinfekčný roztok z rozprašovačom a PVC rúška. Ministerstvo zdravotníctva to navrhlo vo vyhláške, ktorá bude platiť od 1. apríla.

"Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytovanie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach," povedal riaditeľ sekcie zdravia na ministerstve zdravotníctva Adam Hochel. Karty, ktoré sú hlavnou novinkou vyhlášky, zatiaľ neexistujú. Ich cena by nemala byť vyššia ako jedno euro.

Karta má mať dve strany. Predná bude obsahovať informáciu o linkách tiesňového volania, všeobecné pokyny a päť farebných obrázkových piktogramov život zachraňujúcich výkonov (zastavenie krvácania, uvoľnenie dýchacích ciest, vonkajšia masáž srdca, záchranné dychy, stabilizovaná poloha). Na zadnej nájdu vodiči opis jednotlivých výkonov pri rôznych stavoch a úrazových dejoch.

Ak vodiči nemajú autolekárničku alebo im niečo v nej chýba či obsahuje materiál, ktorý je po exspiračnej lehote, môžu dostať od polície v blokovom konaní pokutu do 60 eur. V správnom konaní to môže byť do 100 eur.