11.07.2007, 00:00

Dobrá nálada objavila strop

Optimizmus ekonómov pri snahách Slovenska prijať euro v roku 2009 prestal rásť.

V júnovom prieskume inštitútu Ineko pravdepodobnosť jeho prijatia v tomto termíne v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom prvýkrát klesla. Šestnásť oslovených analytikov už túto pravdepodobnosť odhadlo na 76 percent, čo je o jedno percento menej ako v predchádzajúcom mesiaci.
"Hlavným rizikom na vstup do eurozóny sa stáva udržateľnosť nízkeho deficitu verejných financií a nízkej inflácie," konštatuje ekonóm Svetovej banky Anton Marcinčin.
"Pán premiér niekoľkokrát naznačil, že kritérium deficitu verejných financií mu bráni v robení sociálnejšej politiky, a teda, že po vstupe do eurozóny by sa mohli výdavky vlády zvýšiť," ilustruje zasa obavy ekonómov šéf inštitútu Ineko Eugen Jurzyca. Toto riziko bude podľa neho pri hodnotení Slovenska určite zohľadnené.

Pravdepodobnosť prijatia eura Zdroj: bankoví analytici pre inštitút Ineko
Zdroj: bankoví analytici pre inštitút Ineko

Súvisiace články