10.08.2007, 12:48

Na internete zverejnili majetkové priznania sudcov

Ministerstvo spravodlivosti uverejnilo na svojej internetovej stránke majetkové priznania sudcov za rok 2006. Podľa zákona o sudcoch a prísediacich musí každý sudca podať majetkové priznanie do 30 dní po nástupe do funkcie sudcu, alebo do 31. marca každého kalendárneho roka.

Médiá o tom dnes informoval hovorca MS SR Michal Jurči.
Predseda Najvyššieho súdu SR Milan Karabín v majetkovom priznaní k 31. decembru 2006 uviedol byt, chatu, záhradu, auto a finančný majetok - plat vo výške 800-tisíc korún v bezpodielovom vlastníctve manželov a byt, ktorý zdedila manželka. V majetkovom priznaní predsedu Špeciálneho súdu Michala Trubana figuruje rodinný dom, byt, záhrada, orná pôda, zastavané plochy v bezpodielovom vlastníctve manželov, finančný majetok - plat v celkovej výške 860-tisíc korún. Truban tiež uviedol majetkové práva - 20-tisíc mesačne z nájomnej a akontáciu 144 tisíc z leasingovej zmluvy a majetkové záväzky vo forme splátok úverov, pôžičky a leasingu 37 758 korún mesačne.
Majetkové priznania sudcov obsahujú informácie o nehnuteľnom majetku, hnuteľnom majetku nad 200-tisíc korún, majetkovom práve a inej majetkovej hodnote, ktorá presahuje 200-tisíc korún. Sudcovia musia zverejniť aj informácie o hnuteľných veciach, majetkových právach a iných majetkových hodnotách, aj keď ich hodnota jednotlivo nepresahuje 200-tisíc korún, ak ich súhrnná hodnota presahuje 500-tisíc korún. ,,Bolo by spravodlivé, keby sa zverejňovali v rovnakej podobe na internete aj majetkové priznania prokurátorov, policajných funkcionárov, poslancov, členov vlády a ostatných ústavných činiteľov," uviedol podľa Jurčiho minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.
Majetkové priznania sudcov zverejnil rezort podľa Jurčiho v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Občania ich môžu nájsť na internetovej stránke www.justice.gov.sk, v položke Súdy - Sudcovia - Majetkové priznania sudcov. MS SR zverejňuje priznania niekoľko rokov. Zatiaľ sa nepodarilo ani v jednom prípade usvedčiť žiadneho sudcu z nepodložených majetkových prírastkov. Česká republika a okolité štáty, napríklad Rakúsko, kde problém s korupciou v radoch súdnictva takmer nepoznajú, majetkové priznania na internete nezverejňujú, uviedol Jurči.