23.11.2004, 00:00

Financovanie základných škôl

Informácie o tom, že samospráve nebude krátený rozpočet kvôli nižšiemu počtu žiakov, ak rozdiel medzi nahláseným a skutočným stavom nepresiahol päť percent, označilo ministerstvo školstva za nepravdivé. Zriaďovateľom budú v súlade so zákonom o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení vyplatené prostriedky na základe presného počtu žiakov, informovala hovorkyňa ministerstva Monika Murová. Výnimka z krátenia rozpočtu pri zmene počtu žiakov do piatich percent sa na tento prípad nevzťahuje. Vo vyhlásení sa uvádza, že tento limit platí len na zmeny, ktoré nastanú v pôsobnosti niektorého zriaďovateľa v priebehu roka, aby krajský školský úrad upravil zriaďovateľom objem finančných prostriedkov na zostávajúcu časť roka. V januári 2004 zriaďovatelia škôl nahlásili očakávaný počet žiakov k septembru 2004 na úrovni 969 371 žiakov. Podľa údajov, ktoré poskytli zriaďovatelia prostredníctvom krajských školských úradov po 30. septembri, je skutočný počet žiakov v školách 924 354, teda o vyše 44-tisíc nižší. Ušetrené finančné prostriedky z prenesených kompetencií budú použité na dofinancovanie originálnych kompetencií a umožnia použiť kapitálové výdavky na dostavbu a rekonštrukcie školských objektov v regiónoch.