18.07.2007, 08:41

Markuš: Bez deklarácie o zvrchovanosti by Slovensko bolo iba regiónom

k by Slovenská národná rada (SNR) neprijala pred pätnástimi rokmi Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, Slovensko by bolo iba regiónom a národopisnou či prírodnou kuriozitou. Pri príležitosti vatry zvrchovanosti a osláv 15. výročia vyhlásenia zvrchovanosti Slovenska to v turčianskej obci Necpaly skonštatoval predseda Matice slovenskej (MS) Jozef Markuš.
"Nebyť tohto dátumu, dnes by sme neboli členská krajina Európskej únie. Zďaleka by sme nemali to postavenie a možnosti, ktoré má Slovensko teraz. Takže pri všetkej biede, ktorú ešte máme, pri všetkých problémoch, s ktorými sa ešte boríme, ten dátum pred pätnástimi rokmi priniesol niečo zásadné do slovenského života," povedal Markuš.
MS pred pätnástimi rokmi podľa Markuša pochopila, že "na veľkých hodinách slovenského osudu je napísané: Teraz. A potom sa už nedala ani učičíkať ani rozlomiť a ostala na svojom mieste. Pretože chápala zvrchovanosť ani nie ako politickú alebo možno stranícko-politickú, ale naozaj ako celonárodnú vec".
Po vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 mala MS podľa jej predsedu istý čas priazeň politických špičiek. "Potom prišli roky, ktoré len nedávno skončili, veľmi tvrdé, veľmi ťažké, keď matica znášala mnohé skutočne ťažké údery. Tieto časy sú, dúfam už za nami, hoci ešte niektoré následky bolestne cítime. A myslím si, že teraz budú pre MS normálne časy, keď bude môcť normálne pracovať na úlohách, ktoré má napísané v zákone a ku ktorým sa hlási," uzatvoril Markuš.7