23.07.2007, 00:00

Živnostníkov čaká lepšia éra

Hoci sa od novely Zákonníka práce čakalo, že výrazne obmedzí možnosť zamestnávania ľudí na živnosť, v praxi to môže byť naopak. V septembri, kedy začne novela platiť, môže byť živnostníkov ešte pribudnúť.

Čo dokáže jeden bod
Ministerstvo práce mienilo obmedziť zamestnávanie živnostníkov definíciou závislej práce. Tá určuje, kto môže na živnosť pracovať. Po viacerých rokovaniach o novele sa však táto definícia zmiernila, mnoho živnostníkov kvôli nej o zmluvy teda nepríde.
Zatiaľ čo táto "poistka" stratila na tvrdosti, z novely medzičasom vypadol bod, podľa ktorého musí spoločnosť svoju hlavnú činnosť zabezpečovať najmä prostredníctvom zamestnancov. Keďže vo finálnej verzii zákonníka podobnú formuláciu už nenájdete, firma bude môcť zamestnať viac živnostníkov než klasických zamestnancov.
Všetci sú spokojní
Napriek tomu nevidí ministerstvo dôvod na nespokojnosť. "Úprava je vyhovujúca," tvrdí hovorkyňa rezortu Oľga Škorecová. Definícia závislej práce podľa nej spĺňa všetky odporúčania Medzinárodnej organizácie práce.
Nová definícia je podľa riaditeľky odboru pracovného práva na ministerstve Márie Buchtovej prísnejšia ako tá dnešná. Upozorňuje, že v prípade nezhody, či má pracovník byť zamestnaný alebo živnostník, bude rozhodovať súd. Živnostníci sa podľa nej pri hodnotení definície mýlia.
Živnostníci sú však presvedčení, že novela Zákonníka práce im od septembra rozviaže ruky. "Súhlasím s tým, že to bude liberálnejšie ako doteraz," hovorí prezident Slovenského živnostenského zväzu Peter Masár.

Živnostníkov čakajú ľahšie časy
Riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy - Ineko - Eugen Jurzyca tvrdí, že uvoľnenie vykonávania živnosti namiesto zamestnania spôsobí nárast počtu živnostníkov a pokles počtu zamestnaných. Za súčasných podmienok je podľa neho výhodnejšie pracovať na živnosť, preto budú ľudia túto možnosť aj viac využívať.
Rovní a rovnejší
Najdôležitejším dôvodom, ktorý hovorí pre živnosti, sú nižšie odvody. Živnostníci si v daňovom priznaní dokážu znížiť základ pre výpočet odvodov a daňovej povinnosti. Ich úspora nie je malá. Priemerný vymeriavací základ, z ktorého sa platia odvody, je u živnostníkov v porovnaní so zamestnancami približne polovičný.
Podľa Jurzycu je tak zvýhodnená jedna skupina pracujúcich pred tými, ktorí musia platiť viac. "Spravodlivé by bolo, ak by sa odvody znížili plošne. Nebol by dôvod na prechod na živnosť." Ako doplnil - štát týmto vlastne mlčky už odvodové zaťaženie znížil.
Nižšie odvody pre všetkých
Súhlasí s ním i prezident Slovenskej asociácie malých podnikov Vladimír Sirotka. Na Slovensku majú podľa neho živnostníci jeden z najväčších podielov na počte obyvateľov v práceschopnom veku. "Treba znížiť odvody, aby sa neoplatilo prechádzať na živnosť."

Živnostníci na Slovensku (k 31. decembru 2006) Zdroj: ŠÚ SR
Zdroj: ŠÚ SR