24.09.2007, 17:10

Slovenka Dana Farkašová bol zvolená do orgánu WHO pre Európu

Dekanku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Danu Farkašovú zvolili na post v Stálom výbore Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu na roky 2007-10. Slovenská republika tým získala priestor na účasť v rozhodovacích procesoch.
Farkašová bol zvolená na 57. zasadnutí Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu v Belehrade, kde sa v dňoch 17.-20. septembra uskutočnilo medzinárodné podujatie ministrov zdravotníctva európskeho regiónu WHO.
Stály výbor Regionálneho výboru WHO pre Európu sa vyjadruje v schvaľovacom procese ku všetkým dokumentom a rezolúciám Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sú prijímané v jej hlavných orgánoch, vo Výkonnej rade a v Svetovom zdravotníckom zhromaždení.