18.10.2006, 16:27

Greenpeace očakáva, že štát zabezpečí sklady starých pesticídov

Organizácia Greenpeace očakáva, že štát okamžite pristúpi k zabezpečeniu nevyhovujúcich skladov starých pesticídov, postupne aj k likvidácii nebezpečných látok a dekontaminácii postihnutých území.
Greenpeace tak reaguje na zistenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP), podľa ktorých len 23 percent skladov starých pesticídov v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji spĺňa požiadavky na uskladňovanie týchto látok. "Zistenia SIŽP plne potvrdili prieskum, ktorý v minulosti realizovala ochranárska organizácia Ipeľská únia a na ktorý nadviazala práca organizácie Greenpeace. Štát si konečne overil naše tvrdenia a zistil, že sme hovorili pravdu. Škoda len, že im to trvalo tak dlho. Teraz očakávame rázne kroky," uviedla pre TASR koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Kateřina Věntusová.
Greenpeace v tejto súvislosti upozornil, že na Slovensku stále chýba legislatívna norma, ktorá by problematiku starých environmentálnych záťaží riešila systematicky. Štát na riešenie tohto problému vyčleňuje málo peňazí. "Nemožno sa 17 rokov donekonečna vyhovárať na nedostatok finančných prostriedkov. Štát musí v takýchto prípadoch rýchlo konať, pretože ide o zdravie obyvateľstva a ohrozenie životného prostredia, ktoré môže mať priamy vplyv napríklad na kvalitu vôd a pôdy," vyhlásila Věntusová.
SIŽP informovala, že z celkového počtu 155 kontrolovaných skladov našli inšpektori pesticídy v 104 z nich. Pritom iba 24 skladov spĺňalo požiadavky na uskladňovanie týchto chemických látok. V skladoch našli približne 192 ton pesticídov, z toho množstva 140 ton starých a 52 ton použiteľných látok. Zistili tiež, že v 80 nevyhovujúcich skladoch je uskladnených približne 163 ton pesticídov.

Ochranári upozorňujú, že suma, ktorú bude štát potrebovať, aby sa starých environmentálnych záťaží zbavil, z roka na rok rastie. Věntusová pripomenula, že nakoľko pesticídy nie sú dostatočne zabezpečené a dochádza k ich únikom napríklad do pôdy, rozsah znečistenia sa z roka na rok zväčšuje a rozširuje. "Z tohto hľadiska by bol rýchly zásah štátu nielen najekologickejším, ale aj najekonomickejším riešením," dodala Věntusová.