05.10.2005, 16:33

Vláda: Policajti by mali mať nárok na odchodné až po desiatich rokoch služby

Policajti by mali mať nárok na odchodné až po odslúžení najmenej desiatich rokov, a nie piatich, ako to je v súčasnosti.
Zmenu by mal priniesť návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov z dielne ministerstva vnútra, ktorý dnes schválila vláda. Výsluhový dôchodok bude môcť poberať policajt, ak jeho služobný pomer trval najmenej 15 rokov. Nárok naň mu však po novom vznikne až dovŕšením 50 rokov.
Cieľom týchto návrhov je podľa ministerstva vnútra lepšie zabezpečiť, aby policajti neodchádzali z výkonu služby predčasne a boli motivovaní pracovať v polícii po dlhšiu dobu, teda aj v strednom veku.
Navrhované zmeny vo vyplácaní výsluhových dávok sa pritom budú týkať iba policajtov, ktorým služobný pomer k účinnosti novely zákona trvá menej ako 5 rokov v prípade odchodného a menej ako 15 rokov v prípade výsluhového dôchodku.
Prepustení profesionálni vojaci budú mať podľa novely nárok na výsluhový príspevok, ak ich služobný pomer trval najmenej tri roky. V súčasnosti sa tento poskytuje až pri odslúžení piatich rokov.
Výsluhový príspevok vojakov a policajtov by sa už pritom nemal zdaňovať. Poskytovať by sa mal za podobných podmienok ako dávka v nezamestnanosti po skončení civilného zamestnania. Zmeny by mali platiť po schválení vládou a parlamentom od januára budúceho roku.