30.05.2007, 18:46

Slovensko môže podľa Fica garantovať ochranu hranice s Ukrajinou

Slovensko môže garantovať Európskej únii ochranu celej našej hranice s Ukrajinou. Premiér Robert Fico to uviedol po tom, čo dnes navštívil moderné Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach a rekonštruovaný hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom.
"Sme dostatočne pripravení, aby sme garantovali ochranu hranice s Ukrajinou pred nelegálnou migráciou po začlenení Slovenska do schengenského priestoru. Dúfam, že európski kontrolóri nebudú hľadať nedostatky za každú cenu," povedal Fico. Minister vnútra Robert Kaliňák dodal, že za pol roka urobilo Slovensko pre vstup do schengenu veľa. Z nedostatkov, ktoré nám vytýkali kontrolóri EÚ minulý rok je už podstatná väčšina odstránená. Ako uviedol Kaliňák ostalo ešte vyriešiť asi 20 pripomienok, ktoré mala kontrolná komisia EÚ pri poslednej minuloročnej kontrole. Vyslovil presvedčenie, že splníme všetky podmienky nutné pre začlenenie Slovenska do schengenského priestoru a od prvého januára 2008 budeme môcť zrušiť kontroly na hraničných priechodoch s ostatnými krajinami Európskej únie.
Rekonštruovaný hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom má byť dokončený začiatkom júna a slávnostne uvedený do skúšobnej prevádzky 6. júna. Po ňom bude nasledovať rekonštrukcia cestného hraničného priechodu v Ubli.
Premiér Fico v sprievode ďalších členov vlády navštívil Vyšné Nemecké, aby sa na vlastné oči presvedčil ako postupujú prípravy Slovenska na vstup do schengenu. Vláda totiž na svojom dnešnom rokovaní v Sobranciach prerokovala a chválila Národný plán riadenia ochrany štátnych hraníc SR v súvislosti s našim vstupom do schengenu.