Pri parlamentných voľbách musia strany zverejniť náklady na úhradu:
-- predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky
-- platenej inzercie alebo reklamy v periodickej tlači
-- na vysielanie politickej reklamy
-- volebných plagátov a iných nosičov
-- cestovných výdavkov členov a zamestnancov strany pri volebnej kampani
-- ostatných nákladov strany na propagáciu jej činnosti a programu

Musia tiež zverejniť:
-- prehľad o príjmoch strany prijatých v predvolebnom období
-- osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek a úverov
-- osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení

Zdroj: Zákon o politických stranách a politických hnutiach