19.10.2006, 16:13

MH za podporu investorov, ktorí majú záujem o výskum

Na Slovensku je nutné podporovať nielen aktivity investorov, ktorí tu využívajú lacnú pracovnú silu, ale najmä tých, ktorí majú záujem o výskumno-vývojové činnosti. Vyhlásil to generálny riaditeľ sekcie stratégie ministerstva hospodárstva Jozef Mihok na dnešnej tlačovej besede, ktorá sa konala na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave pri príležitosti II. ročníka satelitnej konferencie Znalostná ekonomika 2006. "Potom by sme mohli našich mladých absolventov škôl prostredníctvom diplomových, doktorandských a iných prác podnietiť, aby sa do týchto aktivít zapájali," povedal Mihok. Dodal, že je dôležité inšpirovať vedcov, aby neopúšťali Slovensko spolu s investíciami, ktoré štát vložil do ich vzdelania. Ministerstvo hospodárstva SR bude podľa neho "povzbudzovať realizáciu inovačných programov v podnikateľskom prostredí prostredníctvom využitia silného mozgového potenciálu vysokých škôl." Upozornil tiež na to, že v súčasnosti nie je dostatočné prepojenie medzi malými a strednými podnikateľmi a školami, a v tomto smere je potrebná zmena.
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Oliver Moravčík konštatoval, že Slovensko musí sledovať trendy v znalostnej ekonomike i keď v celosvetovom kontexte nie je zásadným inovátorom. "Momentálne pripravujeme projekt pod názvom Plazmové a ionové centrum," vyhlásil a dodal, že takéto centrum by bolo na Slovensku úplne jedinečné. "Doposiaľ neexistuje v Rakúsku, Čechách ani v Maďarsku," zdôraznil. Projekt je podľa neho pripravený na štyri roky. Po dobudovaní centra by v ňom malo pracovať maximálne 15 vedcov.