31.03.2006, 16:51

Osteoporóza prichádza potichu a zákerne, dá sa však liečiť

Každá tretia žena a každý ôsmy muž má kosti oslabené osteoporózou. Aj napriek tomu sa niektorí pacienti liečbe priam vyhýbajú. Riziko úmrtia po zlomenine stehennej kosti spôsobenej ochorením u ženy päťdesiatničky je pritom rovnaké ako riziko úmrtia na rakovinu prsníka a až štvornásobne väčšie ako u rakoviny maternice. I napriek tomu, akú veľkú hrozbu toto liečiteľné ochorenie predstavuje, veľa pacientov si ubližuje tým, že nedodržiavajú odporúčanú liečbu. Osteoporóza je chronické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým ženskú časť populácie. Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (IOF) uvádza, že v súčasnosti postihuje asi 150 tisíc ľudí na celom svete.
Zákernosť osteoporózy, pri ktorej dochádza k rednutiu kostí spočíva v tom, že ju celé roky nemusia sprevádzať žiadne príznaky. Práve preto nemusí postihnutý nič tušiť a ani sa dostatočne brániť. Jedným z prvých symptómov môžu byť pálivé bolesti medzi lopatkami, prejavujúce sa hlavne pri státí či sedení, ktoré sa v ľahu zmierňujú. Ide o prejav mikrozlomenín stavcov alebo začínajúcich deformácii stavcov. Kosti totiž pri osteoporóze strácajú svoju prirodzenú hustotu a krehnú natoľko, že sa môžu ľahko zlomiť. Dôsledkom sú zlomeniny, ktoré sa ťažko hoja. Až pre tretinu pacientov s touto diagnózou sa zlomenina stehennej kosti končí smrťou. Ďalšia tretina chorých je odkázaná na opateru druhej osoby a iba tretina sa úplne vylieči.
Úspešnú liečbu osteoporózy podmieňuje zmena životného štýlu v kombinácii s lekárskou starostlivosťou. Liečba ale musí byť systematická a dlhodobá. To je ale v mnohých prípadoch kľúčovým problémom, pretože viac ako polovica všetkých pacientov nedodržiava dlhodobú liečbu a až dvadsať percent z nich si po návšteve lekára ani nevyberie predpísané lieky. "Pacienti si veľakrát neuvedomujú, že takéto prerušenie liečby, alebo jej veľmi nepravidelné užívanie, môže mať za následok jej zlyhanie. Znamená to, že očakávaný priaznivý efekt liečby sa v tomto prípade nedostaví," povedal Zdenko Killinger z Interného oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Ružinove.
Pri liečbe osteoporózy sa dnes využíva viacero skupín liekov. Spomedzi nich sa najčastejšie využívajú bisfosfonáty. Najčastejším prerušením liečby u žien s postmenopauzálnou osteoporózou, ktoré užívajú, alebo užívali bisfosfonáty, bývajú vedľajšie účinky alebo nepohodlie pri užívaní. Vyplýva to z európskej štúdie IOF, ktorá sa zaoberala dôvodmi prerušenia liečby u 502 žien, užívajúcich lieky denne alebo raz týždenne. Výskumy preukázali, že šesťdesiat percent pacientok užívajúcich bisfosfonáty jedenkrát týždenne a takmer osemdesiat percent denne v priebehu roka liečbu preruší. Viac ako deväťdesiat percent lekárov potvrdilo, že zmena dávkovania má pozitívny vplyv na dodržiavanie liečby. Až štyri z piatich žien napríklad prejavili záujem o možnosť menej častého dávkovania. Ďalšia štúdia preukázala, že z 298 žien až 71 percent uprednostní zníženie dávkovania.
Túto možnosť budú môcť od 1. apríla využiť aj pacienti s osteoporózou na Slovensku. Na trh sa totiž dostane nový liek, ktorý pacient užíva iba raz mesačne a jeho účinnosť sa zachováva. Informácie môžu pacienti a záujemcovia získať na internetovej stránke razmesacne.sk, prípadne na bezplatnej telefónnej linke 0800 500 943 v pondelok až piatok v čase od 13:00 do 16:00.