06.12.2006, 13:52

Reformám podľa prezidenta prospieva "menšia ostrosť krokov"

Prihovoriť sa osobnejšie ako v minulosti so snahou pomenovať našu súčasnú situáciu a vývojové tendencie bol podľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča dôvod jeho dnešného vystúpenia pred poslancami parlamentu. "Prečo dnes - dnes je Mikuláša, dávajú sa nádielky a vy budete rozhodovať o nádielke pre nás všetkých. Vo vzťahu k občanom budete aj vy čerti i anjeli," povedal Gašparovič. Rok 2006 považuje za rok našich relatívne vyvážených vzťahov. Ocenil spoluprácu V4, ale aj spoluprácu s krajinami mimo Európy. Končiaci sa rok je podľa prezidenta aj rokom našich nových medzinárodných ambícií. Úlohou našej zahraničnej politiky je podľa prezidenta udržiavať prijateľnú rovnováhu medzi našimi národno-štátnymi záujmami a záujmami EÚ. Gašparovič verí, že sa podarí nájsť aj efektívnejší spôsob presadzovania záujmov Slovenska v orgánoch EÚ. Za správne považuje, ak SR vystupuje v EÚ ako jednotný celok - napríklad v otázke bezpečnostnej a obrannej politiky.
Do pohybu sa podľa prezidenta dali naše vnútorné vzťahy. Poďakoval sa opäť za dohodu na skrátení volebného obdobia. "Vysoko si cením priebeh parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnili v súlade s ústavou a zákonom," povedal prezident a dodal, že sa to týka aj komunálnych volieb. Občania podľa neho kládli dôraz na riešenie existenčných problémov, osobitne dôstojného života pre všetkých.
Slovensko sa podľa Gašparoviča držalo cieľov z Programového vyhlásenia vlády a dosiahlo veľmi dobré makroekonomické výsledky, no žilo najmä reformami. "Prospieva im však väčší súlad, pokojnejšie tempo a menšia ostrosť krokov," povedal prezident. Vyzdvihol aj efektívnu znalostnú ekonomiku a označil ju za kľúčovú prioritu. Inovačná a vzdelanostná stratégia predstavujú postupnú a dlhodobú investíciu, dodal. Moderný sociálny štát európskeho typu, znalostná ekonomika, vzdelanosť a kultúrnosť, sociálne a právne istoty, dôstojný život pre všetkých sú podľa prezidenta nielen ideály Novembra, ale aj piliere ústavy. "Všetky kroky týmto smerom považujem za ústavné a oprávnené rozhodnutia," povedal Gašparovič s tým, že treba riešiť problém chudoby a sociálneho poníženia. Súčasnosť podľa prezidenta očakáva odbornosť a tímový prístup, schopnosť viesť dialóg. Programové vyhlásenie vlády považuje za ambiciózne a náročné, aby bolo úspešné, treba podľa hlavy štátu stabilizovať aktívnu politiku zamestnanosti.
Žiaden región Slovenska podľa prezidenta nie je schopný pokryť svoje potreby samostatne, potrebujú spoluprácu a solidaritu.
Prezident poukázal na ekologické problémy. Pitná voda je strategickou surovinou a v našich podmienkach s ňou súvisí aj kúpeľníctvo, rybolov, turistika a ďalšie. "Život a zdravie sú najvyššou hodnotou jednotlivca i spoločnosti," dodal prezident.