12.07.2005, 16:39

AK odporúča vláde, aby neudelila súhlas súkromnej VŠ v Štúrove

Vládny kabinet by nemal schváliť vznik súkromnej vysokej školy (VŠ) v Štúrove. Poradný orgán vlády, Akreditačná komisia (AK), odporúča neudeliť štátny súhlas Súkromnej vysokej škole Columba.
Dôvodom podľa AK je nedostatočný počet vysokoškolských pedagógov na zabezpečenie jediného študijného programu - ekonomika a manažment podniku. Žiadateľ Ondrej Mokoš s tým však nesúhlasí. "Na 60 študentov, ktorých sme chceli prijať, by jeden profesor a šesť docentov stačilo," povedal pre TASR Mokoš.
Škola mala byť malou odbornou VŠ pre potreby regiónu. Mokoš, ktorý v roku 1992 založil aj súkromnú obchodnú akadémiu, je presvedčený, že jej absolventi by sa mohli uplatniť napríklad na daňových úradoch. "Ľudia zo Štúrova a okolia by si mohli doplniť vzdelanie bez toho, aby museli cestovať napríklad do Bratislavy," dodal. Napriek zamietavému stanovisku AK sa Mokoš nevzdáva a na jeseň mieni predložiť novú žiadosť na vznik VŠ. Mala by ponúknuť opäť jeden študijný odbor - obchodné podnikanie.
V tomto roku vláda neodporučila vznik súkromnej VŠ v troch prípadoch. Išlo o Kolégium Adama Františka Kollára v Bratislave (KAFK), Vysokú školu ekonomicko-právnych vzťahov v Nitre a Slovanskú medzinárodnú univerzitu Majstra Pavla v Košiciach (SMUMP). Naopak, štátny súhlas získala Vysoká škola v Sládkovičove, ktorá je piatou slovenskou súkromnou VŠ.