31.07.2006, 16:22

Greenpeace odovzdala petíciu proti ťažbe uránu v Jahodnej

Petíciu s 3 474 podpismi proti plánovanej ťažbe uránu v Jahodnej pri Košiciach odovzdal dnes zástupca Greenpeace Jan Beránek predsedovi Obvodného banského úradu Košice Dušanovi Čellárovi. "V petícii občania vyjadrujú nesúhlas s ťažbou a žiadajú, aby banský úrad pred pridelením dobývacieho priestoru posúdil dopady prípadnej ťažby na životné prostredie," uviedol Beránek. Petíciu odovzdajú aj ministrovi životného prostredia.
Predseda Obvodného banského úradu Košice Dušan Čellár nevpustil novinárov k sebe do kancelárie, keď mu Beránek petíciu odovzdával. Vyjadriť sa pre média nechcel ani po odovzdaní petície s odôvodnením, že nemal čas si ju preštudovať. Zdôraznil však, že budú postupovať podľa zákona. "Petícii vyhovieme v tom zmysle, že vyzveme spoločnosť Tournigan, aby nám predložila štúdiu posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie (EJA). Zrejme to však nesplní očakávania verejnosti. Do času, kým nám spoločnosť štúdiu EJA nepredloží, prerušíme konanie," uviedol neskôr v telefonickom rozhovore Čellár. Dodal, že budú konať v zmysle usmernenia ministerstva životného prostredia, ktoré požiadali o výklad ustanovení zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Ako uviedol Beránek, odovzdaním petície sa síce končí týždenný protestný tábor, cieľom ktorého bolo informovať Košičanov a ľudí z okolia o negatívnych dopadoch ťažby uránu v Jahodnej. Aktivity proti ťažbe a zbieranie podpisov pod petíciu sa však nekončia. Vysvetľovaciu kampaň budú naďalej robiť ekologické mimovládne organizácie Sosna a VLK. Podpisy pod petíciu budú zbierať prostredníctvom internetu na stránke Greenpeace.