29.03.2006, 11:10

Hladiny riek na Slovensku budú aj naďalej stúpať

Hladina Dunaja o 6:00 dosiahla hodnotu 672 cm, čím bola prekročená hladina odpovedajúca 1. stupňu povodňovej aktivity. Na Morave hladina dosiahla hodnotu 519 cm s tendenciou ďalšieho vzostupu.

Rozsiahle zrážky s výdatnosťou do 20 mm v horných častiach povodia Dunaja a oblasti Moravy spojené s intenzívnym topením snehu spôsobujú rozsiahle vzostupy vodných hladín na Dunaji a Morave. Obdobná situácia je aj na celom území Slovenska.
Hladina Dunaja o 6:00 dosiahla hodnotu 672 cm, čím bola prekročená hladina odpovedajúca 1. stupňu povodňovej aktivity (PA). Od utorka stúpla hladina o 55 cm. Na Morave hladina dosiahla hodnotu 519 cm s tendenciou ďalšieho vzostupu.
Najväčšie vzostupy vodných hladín zaznamenali na rieke Nitre, východnom a severnom Slovensku, kde na väčšine tokov boli dosiahnuté hladiny odpovedajúce 2. a 3. stupňu povodňovej aktivity. Očakáva sa naďalej všeobecný vzostup vodných hladín na celom území Slovenska.

Vodné hladiny odpovedajúce prekročeniu:
3. stupeň PA bol dosiahnutý v hydroprognóznych staniciach v týchto vodomerných profiloch:
Chalmová - Nitra 250cm
Nitrianska Streda - Nitra 367 cm
Nadlice - Bebrava 345 cm
Vieska nad Žitavou - Žitava 371 cm

2. stupeň PA bol dosiahnutý
Moravský Svätý Ján - Morava 519 cm
Kolárovo - Váh 644 cm
Horné Sŕnie - Vlára 140 cm
Veľké Kapušany - Latorica 656 cm
Stropkov - Ondava 254 cm
Streda nad Bodrogom - Bodrog 752 cm
Košické Olšany- Torysa 366 cm
Ždaňa -Hornád 287 cm

1. stupeň PA bol dosiahnutý
Záhorská Ves - Morava
Devín, Bratislava, Medveďov, Komárno, Štúrovo - Dunaj
Nové Zámky - Nitra
Martin - Turiec
Čadca - Kysuca
Kysucké Nové Mesto - Kysuca
Žiar nad Hronom, Brehy, Kamenín - Hron
Vyškovce nad Ipľom - Ipeľ
Humenné, Ižkovce - Laborec
Lekárovce - Uh
Hanušovce - Topľa
Kysak - Hornád
Sabinov - Torysa

Predpoveď na štvrtok
Devín - 730 cm, Bratislava - 750 cm, hladina odpovedajúce prekročeniu 1. stupňa PA
Moravský Svätý Ján - 570 cm hladina odpovedajúce prekročeniu 3. stupňa PA
Streda nad Bodrogom- 810 hladina odpovedajúce prekročeniu 3. stupňu PA