28.01.2007, 14:00

Kašický bude vysvetľovať problémy s odpočúvaním

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva sa bude na zasadnutí 1. februára zaoberať problémami s odpočúvaním, o ktorom informovalo vojenské obranné spravodajstvo.

Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva sa bude na zasadnutí 1. februára zaoberať problémami s odpočúvaním, o ktorom informovalo vojenské obranné spravodajstvo (VOS).
Predseda výboru Jozef Šimko (KDH) pozval kvôli tomu listom na rokovanie aj ministra obrany Františka Kašického. Upozornil, že by bol rád, ak by minister neposielal za seba v tomto prípade štátneho tajomníka. "Vzhľadom na vzniknutú situáciu a medializované informácie o nasadzovaní informačno-technických prostriedkov (ITP) pre účely VOS operatívne zaradím túto tému na rokovanie výboru ako prvý bod rokovania," povedal pre TASR Šimko.
VOS totiž pripúšťa, že odpočúva aj osoby bez súhlasu sudcu a naopak, neodpočúva tie, ktoré by malo. Píše sa to v správe o stave použitia ITP za II. polrok 2006, ktorú zobral 23. januára na vedomie parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. "Kvôli odstráneniu rozporov ohľadom informácií o nasadzovaní ITP som nechal odoslať listy ministrovi vnútra a obrany. Čakáme na odpoveď," povedal pre TASR predseda brannobezpečnostného výboru Rudolf Pučík (SNS).
"Táto skutočnosť predstavuje zásah do základných práv a slobôd dotknutého občana, ktorý nebol nevyhnutný na dosiahnutie zákonom uznaného účelu a cieľa," píše sa v správe VOS o nasadzovaní ITP.
Problémom je podľa VOS chaos medzi vlastníkmi telefónnych čísiel, pretože síce je možnosť overiť telefónne číslo v policajných evidenciách, "údaje, ktoré operátori poskytujú Policajnému zboru, sú však neúplné a nejasné". Odpočúvaná tak podľa VOS môže byť osoba používajúca telefónne číslo, ktorého oficiálnym vlastníkom je podozrivá osoba. "VOS nemôže jednoznačne a spoľahlivo identifikovať telekomunikačné zariadenie a osobu, ktorá ho využíva...Až použitím ITP je následne zistené, že zariadenie používa iná osoba," píše sa v správe. Kto v skutočnosti telefón používa, sa však nepodarí vždy zistiť.
Za druhý polrok 2006 zákonný sudca vydal 70 písomných súhlasov na ITP, žiadna žiadosť nebola zamietnutá. U piatich osôb súhlasil sudca s predĺžením doby použitia ITP. Informácie získané použitím ITP neboli použité ako dôkaz v trestnom konaní.