20.05.2005, 16:06

Neprijatie Trestného poriadku by považoval Fico za veľké nešťastie

Predseda Smeru Robert Fico by považoval za veľké nešťastie, keby poslanci v utorok neschválili nový Trestný poriadok, keď dnes zahlasovali za rekodifikovaný Trestný zákon.
"Je to nový Trestný zákon, ktorý má systematiku a štruktúru. Prináša nové veci, reagujeme na nové formy trestnej činnosti. Podstatné je to, že v rámci dlhej procedúry prešiel výraznými vylepšeniami v porovnaní s tým, čo predložil minister spravodlivosti, čiže spĺňa úlohu," uviedol Fico po hlasovaní pred novinármi. Očakáva, že prax môže priniesť požiadavky na jeho novelizáciu, čo je prirodzené pri takom veľkom kódexe.
Na Slovensku je podľa Fica obrovský nárast kriminality, a preto je treba mať k dispozícii prísny Trestný zákon. Na druhej strane pripomenul, že na Slovensku chýba prevencia.
Smer dnes nepodporil trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb v takej podobe, ako to presadzoval rezort spravodlivosti. "Právna úprava bola taká široká, že umožňovala zneužívanie vo vzájomných obchodných vzťahoch. Nechceli sme, aby jedna firma voči druhej firme podávala trestné oznámenia, aby to viedlo k vojne, kde budú používané prostriedky trestného práva," dôvodil líder Smeru. Pripustil, že je možné hľadať také vyjadrenie trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktoré bude vyhovovať všetkým, a potom ho bude možné v krátkom horizonte zaradiť do zákona.
Podpredsedníčka ĽS-HZDS Katarína Tóthová tiež upozorňuje na niektoré problémové ustanovenia zákona, ktoré bude nutné upraviť do nadobudnutia účinnosti zákona. "To, že sa vrátil zákon, bolo dôkazom, že poslanci nie teroristov chceli podporovať, ale skutočne príslušné skutkové podstaty neboli dobre vyšpecifikované. Keď sa to odstránilo, je to už v praxi realizovateľné," podotkla.
Ani Tóthová nesúhlasí so zavádzaním trestnej zodpovednosti právnických osôb. "Slovenský právny systém patrí medzi tie, ktoré v oblasti verejnej správy postihujú za porušenie zákonov právnické osoby. Sankcie vo verejnej správe sú viacmiliónové, konanie je rýchle, pružné. Súdne je zdĺhavé a súdy máme preplnené," dodala.