05.09.2006, 15:56

V4 chce do Schengenu v pôvodnom termíne

Visegrádska štvorka musí stihnúť pôvodne plánovaný termín na vstup do schengenského priestoru, ktorým je október 2007. Dohodli sa na tom ministri zahraničných vecí V4 na dnešnom rokovaní v Bratislave.

Visegrádska štvorka (V4) musí stihnúť pôvodne plánovaný termín na vstup do schengenského priestoru, ktorým je október 2007. Dohodli sa na tom ministri zahraničných vecí V4 na dnešnom rokovaní v Bratislave. Ministerka zahraničných vecí Maďarskej republiky Kinga Gönczová na tlačovej besede pripomenula, že dodržanie pôvodne plánovaného termínu sa týka nielen vzájomnej informovanosti medzi členskými krajinami V4, ale aj vzájomnej dôvery. Šéf českej diplomacie Alexander Vondra zdôraznil, že niektoré členské krajiny Európskej únie (EÚ) i samotné ústredie EÚ chcú termín vstupu V4 do schengenského priestoru posunúť. Vondra v tejto súvislosti zdôraznil, že V4 musí spoločne postupovať tak, aby október 2007 stihla, alebo rokovania nasmerovať tak, aby bremeno zodpovednosti za prípadný posun termínu nezostalo na pleciach členských krajín V4. Dnešné zasadnutie ministrov V4 bolo prvým na slovenskom území od 1. júla, keď sa Slovenská republika stala predsedníckou krajinou zoskupenia. Ročné predsedníctvo však SR oficiálne prevezme až v októbri na stretnutí premiérov krajín V4 v Maďarsku, kde sa má oficiálne schváliť aj navýšenie rozpočtu Medzinárodného visegrádskeho fondu na rok 2007 o 1,8 mil. eur na celkovú sumu 5 mil. eur.
Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR. Snímka: hn/Samuel Vanko
Zdroj: hn/Samuel Vanko
Z fondu V4 sa majú financovať viaceré projekty, ktoré majú V4 viac priblížiť ľuďom, pripomenul Alexander Vondra. Pôjde predovšetkým o projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, cezhraničnej spolupráce i lokálne environmentálne projekty, konkrétne likvidácia a úprava starých industriálnych zón. Minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš uviedol, že z Medzinárodného visegrádskeho fondu sa majú financovať aj štipendiá pre študentov z krajín, ktoré V4 považuje z hľadiska svojej spolupráce za prioritné. Ide najmä o Bielorusko a Ukrajinu, ku ktorým pribudnú ďalšie. Visegrádska štvorka podľa Kubiša poslala list eurokomisárom Jánovi Figeľovi a Benite Ferrerovej-Waldnerovej, aby využili existujúce inštrumenty Európskej komisie a pomohli zvýšiť štipendijný fond pre študentov zo spomínaných krajín.
Ministri zahraničných vecí V4 na dnešnom zasadnutí rokovali aj o ďalšom rozširovaní NATO, situácii na západnom Balkáne i o situácii na Ukrajine. Ministri taktiež vyjadrili podporu rozšíreniu EÚ o Rumunsko a Bulharsko.