07.08.2006, 19:01

Mikolaj zrušil verejné obstarávanie vyhlásené bývalým vedením rezortu školstva

Minister školstva Ján Mikolaj zrušil verejné obstarávanie 400 multimediálnych súprav pre internetizáciu škôl, ktoré vyhlásil rezort pod predošlým vedením. Oficiálnym dôvodom je nesprávne nastavenie kritérií hodnotenia súťažných ponúk.
Obstarávanie súprav vo forme verejnej súťaže vyhlásilo ministerstvo pod vedením exministra Lászlóa Szigetiho v máji tohto roku. Súpravy mali slúžiť na internetizáciu vybraných základných a stredných škôl v rámci vládneho programu Infovek. Každá sada mala obsahovať Tablet PC, dátový videoprojektor, prenosnú interaktívnu počítačovú tabuľu, sieťové prepojenie, WiFi router a zaškolenie troch učiteľov v celkovej cene 80 miliónov Sk bez DPH.
Do súťaže sa podľa údajov ministerstva prihlásili štyri spoločnosti. Najlepšia ponuka bola podľa ministerstva skreslená nesprávnym nastavením hodnotiacich kritérií, ktoré príliš preferovali vyškolenie učiteľov na úkor koncovej ceny. Minister Mikolaj preto súťaž zrušil a nariadil vyhlásiť novú, ktorú 3. augusta zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie SR na svojej internetovej stránke.
Víťaz pôvodnej súťaže nie je podľa Rudolfa Zvonára z Úradu pre verejné obstarávanie SR postupom ministerstva diskriminovaný. "Pokiaľ bude nová súťaž, tie šance zvíťaziť budú opäť rovnaké," uviedol pre TASR. "Dôležité je, aby sa naplnil cieľ súťaže a zvíťazila najvýhodnejšia ponuka," dodal.
Otázna je celková cena obstarania súprav. Najlacnejšia ponuka zúčastnených firiem predstavovala 60,9 milióna korún, najdrahší záujemca bol ochotný obstarať súpravy za 78,8 milióna Sk bez DPH. Bežný kupca by za podobnú zostavu zaplatil podľa cien dostupných na internete zhruba 160 tisíc korún. Štyristo kusov by tak vyšlo na bezmála 55 miliónov korún aj s DPH. Nákup súprav má byť financovaný z eurofondov, z kapitoly ministerstva školstva pôjdu financie len na vyškolenie učiteľov v práci s multimediálnou sadou.